3.25 Next Level Corporate performance – Bcorps en Common Good Matrix


B2.5  Professionele leerweg
Strategie
6 ECts

3.25 Next Level Corporate performance – Bcorps en Common Good Matrix

Bcorporations zijn bedrijven die de kracht van het ondernemen benutten om een meer inclusieve en duurzame economie op te bouwen. BCorps zijn bedrijven die voldoen aan de hoogste geverifieerde normen inzake sociale en milieuprestaties, transparantie en verantwoording.
Een tweede vergelijkbare ontwikkeling is de ‘Economie voor de common goods’. Dit is een sociale beweging die pleit voor een alternatief (next level) economisch model. Het roept op te werken aan het algemeen belang en samenwerking als waarde boven winstgerichtheid en concurrentie.

De studenten bestuderen het kennisplein en de achtergronden van het gedachtegoed van Christian Felber en BCorps en schrijven een beleidsnotitie over de consequenties van het adopteren van een van beide methoden.