3.14b Ethiek en sustainability


3.14b Ethiek en sustainability

Ethiek is een van basisonderwerpen van de filosofie waarin men zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In algemene zin probeert ethiek de criteria vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd, en om de motieven en consequenties van deze handeling te kunnen evalueren.
Er zijn veel bedrijfskundige thema’s waaraan ethische facetten kleven. Zo is bijvoorbeeld belastingontduiking strafbaar, maar belastingontwijking niet, terwijl het effect hetzelfde is.

De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan afspraken binnen bijvoorbeeld de OECD en de United Nations waardoor zij Nederlandse bedrijven aanspreekt op ‘betamelijk’ en ‘prijzenswaardig’ gedrag. Wat nu te vinden van een bedrijf dat zich laat voorstaan op zijn bijdrage aan ‘betaalbare en duurzame energie’ (Sustainable Development Goals nr 7) door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het bedrijfspand, terwijl het onvoldoende maatregelen neemt om kinderarbeid in zijn keten terug te dringen (SDG #8)? Zijn ethische trade-offs verdedigbaar of moet hier een moreel afwijzend oordeel over gegeven worden?