3.99 Eindwerk – AdviesrapportEindwerkstuk
Onderzoeksleerlijn
30 ECts

3.99 Eindwerk – Adviesrapport

Het Bachelorprogramma wordt afgesloten met een afstudeerwerkstuk in de vorm van een adviesproject. Dit kan een advies zijn voor het oplossen van een bedrijfskritische situatie of een ondernemingsplan voor het starten van een nieuw bedrijf of een nieuwe bedrijfsactiviteit. Je kunt hier mee starten als je alle andere modulen hebt afgerond, zodat dit ook daadwerkelijk de afsluitende module is.

Het onderzoekstraject start met een projectvoorstel. Na een ‘go’ maakt u een Plan van Aanpak en de beoordeling levert 40% van uw eindcijfer, daarna voert ui het onderzoek uit en schrijft een adviesrapport met daarin een onderzoeksverslag. De mondelinge verdediging draagt 10% bij aan het finale resultaat.