3.32 Verdieping Modern PersoneelsbeleidB3.2A – Sociotechniek (4 ects)
B3.2B – Organisatie-energie (5 ects)
B3.2C – High Performance Organizations (5 ects)
B3.2D – Scriptieonderzoek (afh.)

Afstudeerrichting: P&O vanuit bedrijfskundig perspectief

3.32 Verdieping Modern Personeelsbeleid

In aansluiting op de verplichte module B3.1 worden in deze module de volgende thema’s nader bestudeerd:

A. Sociotechniek – Organisatieontwikkeling, procesontwerp en functiebeschrijvingen (4 ects)

B. Organisatie-energie – de kwaliteit van de werkomgeving (5 ects)

C. High Performing Organizations & teams – duurzaam presteren (5 ects)

D. In te brengen onderwerp (bijv werkgeluk, werkgeverschap, etc) – scriptieonderzoek