Managementmodellen: zwarte zwanen en antifragiel

Managementmodellen: zwarte zwanen en antifragiel

De Libanees-Amerikaan Nassim Nicholas Taleb is belegger, wiskundige, risico-expert, filosoof en hoogleraar. Bovendien is hij als bestsellerauteur beroemd om meerdere boeken, met name Zwarte zwanen (2007) en Antifragiel (2012).
Vele systemen, zoals financiële markten, zijn inmiddels zo groot en complex dat ze onstabiel worden en dus gevoelig zijn voor crashes. Al is het onmogelijk te voorspellen wanneer dat gebeurt. Erop voorbereiden, kan wel.

In onze complexe wereld is kennis die alleen waarnemingen of ervaringen is gebaseerd kwetsbaar. ‘Eén enkele waarneming kan een algemene verklaring ontkrachten’. Er zijn vele voorbeelden van ontwrichtende gebeurtenissen die ver buiten alle normale verwachtingen vallen, zoals de val van de Berlijnse muur, de opkomst van het internet, de terroristische aanslagen van 9/11 en de Brexit.

Omarm dat ‘zwarte zwanen’ niet te voorspellen zijn op basis van
het verleden, statistieken of theoretische modellen. Accepteer dat onze pogingen om de wereld te beheersen met data, technologie en efficiënte processen paradoxaal genoeg juist tot meer extreme gebeurtenissen leiden. Complexe systemen zijn kwetsbaarder en gevoeliger waardoor de kans op crisissen groter wordt.
Zet dus in op een strategie die is voorbereidt op calamiteiten, zo stelt Taleb. Focus op de gevolgen van onverwachte gebeurtenissen.

Hij maakt onderscheid tussen fragiel, robuust en antifragiel. Wat fragiel is, bezwijkt gemakkelijk onder druk. Wat robuust is lijkt krachtig, maar weerstaat ook niet alles. Wat antifragiel is, wordt onder druk juist sterker. Dat is precies wat nodig is in een onvoorspelbare wereld, vindt Taleb.

Juist bij SDO – ook gericht op moderne bedrijfskunde – mocht deze bijdragen niet ontbreken.

Bekijk de twee columns over zwarte zwanen en antifragiel op www.sdo.nl en klik via auteurs op ‘Taleb’. https://lnkd.in/eFwsEjNF
Er staan nu 123 bijdragen op sdo.nl