Visie op moderne bedrijfskunde

SDO Hogeschool > Studeren bij SDO > Visie op moderne bedrijfskunde

Eigentijdse inhoud

SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde hanteert een fasegewijze visie op de ontwikkeling en toepassing van bedrijfskunde. Alle bedrijfskundige vakken, en alle daarin voorkomende modellen en instrumenten, zijn gepositioneerd aan de hand van de Cubrix, een driedimensionaal raamwerk van organisatiestadia en ontwikkelpaden (van Marrewijk, 2011, 2014). Hierdoor is een geïntegreerde benadering van het complete programma ontstaan en worden modulen door de studenten niet langer als ‘los zand’ ervaren.

Een fasegewijze benadering van bedrijfskunde is pas recent relevant geworden, omdat in het huidige tijdsgewricht het tempo van verandering exponentieel toeneemt.
Eddy Obeng combineerde het tempo van veranderingen (pace of change) met de ontwikkeling van ons leervermogen (zie curves in figuur 1). Daarmee creëerde hij een krachtig beeld van de toegevoegde waarde van de traditionele bedrijfskunde (links van het snijpunt van beide curves), en van de moderne bedrijfskunde (rechts van het snijpunt).

Vóór het snijpunt is de omgeving relatief stabiel en voorspelbaar, waardoor organisaties werkwijzen, structuren en culturen ontwikkelden die aansluiten op het machts- en beheersingsparadigma. Deze organisatievormen (power-based, rule-based en process-based) en daaraan gerelateerde bedrijfskundige methoden en theorieën is het lesmateriaal dat centraal staat in het Associate degree-programma.

Voorbij het snijpunt is de complexiteit hoog. Sommige spreken van de vuca-wereld (volatile, uncertain, connected, ambigeous). De dynamiek en onvoorspelbaarheid van de omgeving dagen organisaties uit veerkrachtig te zijn, flexibel, responsief en wendbaarheid en dat herken je terug in de manifestaties van alle bedrijfskundige domeinen. Een en ander is samengevat in de Cubrix Organisatiematrix, en weergegeven in figuur 2 als vijf opeenvolgende iconische structuurtypen, geschikt voor oplopende niveaus van complexiteit.  Enkele kenmerken van de ontwikkelfasen zijn opgenomen in de onderstaande tabel.


Door de fasegewijze insteek ontwikkel je beter inzicht in het verleden, het heden en de toekomst van organisatieontwikkeling en de mogelijkheden voor performanceverbetering. Door de inhoud van de verschillende bedrijfskundige domeinen te relateren aan de ontwikkelniveaus ontstaat meer samenhang en diepte in kennis en toepasbaarheid. De opleiding biedt meer toegevoegde waarde.

 

 “Alle modulen zijn gerelateerd aan de fasegewijze en context gerelateerde visie op bedrijfskunde,
waardoor er geen ‘losse vakken’ zijn, maar juist de samenhang betekenisvol wordt.”

Consequenties voor de inhoud van de programma’s

Onderstaand overzicht is indicatief voor de thematische inkleuring van de inhoud van de leerprogramma’s van het bachelorprogramma:

Inhoudelijke structuur 1ste jaar:

 • 70% Rule-based Bedrijfskunde (bureaucratisch, top down, planmatig, gestandaardiseerd)
 • 30% Process-based BK (rationeel/analytisch, performance-gedreven, beheersmatig)

Inhoudelijke structuur 2de jaar:

 • 20% Rule-based Bedrijfskunde – focus op de bureaucratische organisatie
 • 65% Process-based BK – focus op de rationele organisatie
 • 15% Principle-based BK – focus op de professionele organisatie (participatief, verbindend)

Voor de laatste twee jaar – de bachelorfase  –  is de volgende verdeling indicatief:

 • 10% Rule-based Bedrijfskunde
 • 15% Process-based Bedrijfskunde
 • 60% Principle-based Bedrijfskunde
 • 15% System-based Bedrijfskunde – Focus op de netwerkorganisatie (ketenoptimalisatie)

Het masterprogramma voor duurzame ontwikkeling (MSBA):

 • 15% Rule-based Bedrijfskunde
 • 15% Process-based Bedrijfskunde
 • 30% Principle-based Bedrijfskunde
 • 40% System-based Bedrijfskunde

Dit zeggen onze studenten

 • “Voor wat ik afgelopen jaren geleerd heb zal ik de rest van mijn leven dankbaar zijn!”

  Nick Bogaars
  Jumbo Supermarkten
 • Ik vond de opleiding bij SDO hartstikke leuk! Het is ook heel anders als je al veel werkervaring hebt, want je kan je ervaringen delen en daarvan leren. En het is natuurlijk erg interessant omdat je op een veel hoger niveau allerlei zaken kan bediscussiëren. Ik vond het heel prettig om een strak rooster te hebben, want dan is het voor jezelf en voor de organisatie waar je werkt duidelijk dat je die dag niet beschikbaar bent. Het was ook erg fijn, dat al mijn eerdere opleidingen tot veel vrijstellingen hebben geleid, waardoor ik veel sneller door mijn studie kon en mij nooit heb verveeld: alles wat ik te leren kreeg was nieuw.

  Ilona Oolthuis-Cuppers
  Postcommandant Brandweer Lichtenvoorde Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland / Co Managing Director bij CFBT-NL BV
 • “Een deeltijd bacheloropleiding is naast een drukke baan en een gezin behoorlijk pittig. Maar het was de investering dubbel en dwars waard. Ik heb veel kennis opgedaan, mensen leren kennen en natuurlijk mezelf getest en daardoor mijn plafond verhoogt.”

  Marc Schepers
  Momentive Performance Materials - Petrochemie
 • “Ik heb door mijn studie breder leren kijken naar de organisatie en zie nu meer verbanden dan voorheen. De theorielessen hebben mijn kennis verbreed en mijn afstudeeronderzoek heeft mij verder leren kijken dan ik op voorhand deed, waardoor mijn onderzoek van meer waarde is geworden voor mijzelf én voor mijn organisatie. Door mijn studie heb ik meer overzicht. Ik handel nu bewuster en neem beslissingen op basis van meer kennis en inzicht.”

  Dennis van Slooten
  Ploegcommandant Amersfoort bij Veiligheidsregio Utrecht
 • “Ik heb dingen geleerd die ik graag jaren eerder had willen weten.”

  Willem van Meeteren
  Ministerie van RWS
 • De impact van mijn onderzoek heeft mijzelf verrast en ben ik ook trots op.
  Vooraf heb ik niet beseft dat zoveel onbekende en onzichtbare factoren een rol spelen bij de inzetten van de brandweer.
  Door de studie ben ik uit mijn eigen structuur van denken gehaald waardoor andere feiten aan het licht komen en een aanvulling zijn op de huidige denkvorm binnen de organisatie.

  Een kantelmoment in de opleiding is voor mij wel geweest de introductie van de moderne bedrijfskunde die door Marcel van Marrewijk is verzorgd: vanuit de traditionele gedachte naar een nieuwe kijk.

  Jan Pieters
  Specialist Planvorming Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Constant ontwikkelen is mijn motto en daarom ben ik in mijn 53e levensjaar nog begonnen met de opleiding Bachelor bedrijfskunde bij SDO. Gedurende de lessen is mijn interesse in het vak bedrijfskunde gegroeid. Ik heb vaak gedacht “dat had ik wel eerder willen weten” want dan had ik het toe kunnen passen in mijn werkzaamheden, maar ik kwam er ook achter, dat ik een aantal dingen al deed zonder te beseffen dat het een model was of er een naam aan gekoppeld was. Mijn studie heeft me enorm geholpen bij mijn carrière in veiligheid.

  Jack Kusters
  Adviseur Rijkswaterstaat