Studeren bij SDO

SDO Hogeschool > Studeren bij SDO

Bij SDO Hogeschool kun je bedrijfskunde studeren op de manier die je zelf  kiest!
Je kan zelfstandig je studie plannen, maar ook meedoen in een roostergroep vanaf de best passende locatie. Onze begeleiding zorgt voor een vlotte voortgang van je studie.
Alle eerder verworven competenties op HAVO-, MBO4- en HBO niveau kunnen in aanmerking komen voor vrijstellingen, waardoor je studie aanzienlijk verkort kan worden.

Bij SDO Hogeschool voel je onmiddellijk de meerwaarde van je duale studie Bedrijfskunde, door in adviesopdrachten je kennis direct toe te passen in je eigen werk!

Studeren is een investering die veel oplevert!

Onze beloften aan studenten

FLEXIBILITEIT
EFFECTIVITEIT
BEGELEIDING
 • Wij bieden blended learning
  Omdat wij flexibel, gevarieerd, kostenbewust, gedifferentieerd en up-to-date zijn. Online learning en interactief onderwijs maken het voor de student boeiend en (voor de werkgever) betaalbaar.
 • Je kunt direct starten.
  SDO ondersteunt diverse leerstijlen. Naast een modern kennisplein met online modulen biedt SDO geroosterde klassikale programma’s, en diverse vormen van e-coaching en peer-learning.
 • Maatwerk
  Door het tempo, de thema’s, de volgorde van de modules en leer/lesmethode aan te passen kunnen individuele leertrajecten worden samengesteld.
 • Het leren is afgestemd op de beroepspraktijk en de organisatorische context.
  Een dynamische interactie tussen leren en werken is het uitgangspunt. Studenten creëeren onmiddellijk meerwaarde met hun studie, door in adviesopdrachten hun kennis direct toe te passen in het eigen bedrijf!
 • Studenten worden opgeleid tot ‘future-proof professionals
  Personen die hun eigen kwaliteiten leren kennen, nieuwe kennis vergaren en leren toepassen. Eigentijdse vaardigheden staan centraal door onderzoeksgerichte en stimulerende didactiek.
 • Visie op moderne bedrijfskunde.
  Alle modulen zijn gerelateerd aan de fasegewijze en context gerelateerde visie op bedrijfskunde waardoor er geen ‘losse vakken’ zijn, maar juist de samenhang betekenisvol wordt.
 • Toepassingsgericht onderzoek
  Inquiry based learning is een belangrijk onderdeel van de didactiek van SDO. Casus uit de (eigen) praktijk worden vanuit meerdere perspectieven belicht en van context voorzien, zodat samenhang duidelijk wordt, de content beter beklijft en leren betekenisvol wordt.

Dit zeggen onze studenten

 • “Voor wat ik afgelopen jaren geleerd heb zal ik de rest van mijn leven dankbaar zijn!”

  Nick Bogaars
  Jumbo Supermarkten
 • “Je hele leven leren is een van de meest genoemde slogans in onderwijsland. Echter was er voor mij geen passend onderwijsinstituut tot SDO Hogeschool op mijn pad kwam. Ik kon mijn eigen tempo bepalen, had persoonlijke begeleiding en de theorie en de praktijk sloten naadloos op elkaar aan. Naast studeren is er ruimte voor persoonlijke omstandigheden en ontwikkeling. Hoogtepunt hierin was de samenkomst in het klooster. Je kan nog zoveel theorie tot je nemen maar dit event maakt je tot een completer mens. Hier kan geen studieboek tegenop.

  Docenten zijn gedreven en willen je helpen je verder te ontwikkelen, zowel zakelijk als privé!”

  Hylke van der Kamp
  Afdelingsmanager Jumbo Supermarkten
 • “Een deeltijd bacheloropleiding is naast een drukke baan en een gezin behoorlijk pittig. Maar het was de investering dubbel en dwars waard. Ik heb veel kennis opgedaan, mensen leren kennen en natuurlijk mezelf getest en daardoor mijn plafond verhoogt.”

  Marc Schepers
  Momentive Performance Materials - Petrochemie
 • Ik vond de opleiding bij SDO hartstikke leuk! Het is ook heel anders als je al veel werkervaring hebt, want je kan je ervaringen delen en daarvan leren. En het is natuurlijk erg interessant omdat je op een veel hoger niveau allerlei zaken kan bediscussiëren. Ik vond het heel prettig om een strak rooster te hebben, want dan is het voor jezelf en voor de organisatie waar je werkt duidelijk dat je die dag niet beschikbaar bent. Het was ook erg fijn, dat al mijn eerdere opleidingen tot veel vrijstellingen hebben geleid, waardoor ik veel sneller door mijn studie kon en mij nooit heb verveeld: alles wat ik te leren kreeg was nieuw.

  Ilona Oolthuis-Cuppers
  Postcommandant Brandweer Lichtenvoorde Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland / Co Managing Director bij CFBT-NL BV
 • “Ik heb door mijn studie breder leren kijken naar de organisatie en zie nu meer verbanden dan voorheen. De theorielessen hebben mijn kennis verbreed en mijn afstudeeronderzoek heeft mij verder leren kijken dan ik op voorhand deed, waardoor mijn onderzoek van meer waarde is geworden voor mijzelf én voor mijn organisatie. Door mijn studie heb ik meer overzicht. Ik handel nu bewuster en neem beslissingen op basis van meer kennis en inzicht.”

  Dennis van Slooten
  Ploegcommandant Amersfoort bij Veiligheidsregio Utrecht
 • “Ik heb dingen geleerd die ik graag jaren eerder had willen weten.”

  Willem van Meeteren
  Ministerie van RWS
 • De impact van mijn onderzoek heeft mijzelf verrast en ben ik ook trots op.
  Vooraf heb ik niet beseft dat zoveel onbekende en onzichtbare factoren een rol spelen bij de inzetten van de brandweer.
  Door de studie ben ik uit mijn eigen structuur van denken gehaald waardoor andere feiten aan het licht komen en een aanvulling zijn op de huidige denkvorm binnen de organisatie.

  Een kantelmoment in de opleiding is voor mij wel geweest de introductie van de moderne bedrijfskunde die door Marcel van Marrewijk is verzorgd: vanuit de traditionele gedachte naar een nieuwe kijk.

  Jan Pieters
  Specialist Planvorming Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Constant ontwikkelen is mijn motto en daarom ben ik in mijn 53e levensjaar nog begonnen met de opleiding Bachelor bedrijfskunde bij SDO. Gedurende de lessen is mijn interesse in het vak bedrijfskunde gegroeid. Ik heb vaak gedacht “dat had ik wel eerder willen weten” want dan had ik het toe kunnen passen in mijn werkzaamheden, maar ik kwam er ook achter, dat ik een aantal dingen al deed zonder te beseffen dat het een model was of er een naam aan gekoppeld was. Mijn studie heeft me enorm geholpen bij mijn carrière in veiligheid.

  Jack Kusters
  Adviseur Rijkswaterstaat
Over de studie Moderne Bedrijfskunde

De HBO-opleiding (Moderne) Bedrijfskunde is – in principe – een vierjarig programma die stapsgewijs en op maat doorlopen kan worden. Zo kun je alleen het eerste jaar doen, alleen specifieke modules volgen, of op basis van de door de Examencommissie van SDO Hogeschool verleende vrijstellingen, je studie afmaken.

Er zijn drie leerlijnen: bedrijfskundig vakmanschap, persoonlijke ontwikkeling en praktijkgericht onderzoek. Of grof geschetst: kennis (het hoofd), vaardigheden (het hart) en de praktijk (de handen). Kennis moet immers ‘kloppen’, ‘deugen’ en ‘toepasbaar’ zijn.

Als je het eerste jaar afrondt en formeel 60 EC/studiepunten hebt behaald ontvang je het propedeutisch getuigschrift van de bacheloropleiding HBO Bedrijfskunde.

Het HBO Associate degree is een officieel erkend tweejarig HBO-diploma. Het biedt een interessante toegevoegde waarde, juist omdat je reeds na twee jaar al een erkend HBO-diploma behaalt. SDO Hogeschool biedt vijf geaccrediteerde Associate Degree programma’s.

Na het Associate Degree zijn er vele doorstroommogelijkheden van nog eens twee jaar, resulterend in een Bachelor degree.

MAATWERK: een persoonlijk studieprogramma

De wendbaarheid waar veel organisaties op worden uitgedaagd wordt door SDO gefaciliteerd door meer ruimte te geven aan maatwerk. Zo kan de student zijn eigen ambities en/of de omstandigheden van diens organisatie als uitgangspunt kiezen voor de samenstelling van het leertraject.

Iedere studierichting biedt namelijk verplichte modules in de drie leerlijnen, thema-specifieke modules en keuze modules. Bovendien kunnen studenten ook zelf thema’s voorstellen die mits uitvoerbaar en aansluiten op het gewenste eindniveau, deel kunnen uitmaken van de opleiding.

Opleidingsadvies en vrijstellingen

Advies

Ben je geïnteresseerd in een persoonlijk en vrijblijvend opleidingsadvies? Neem contact op met de decaan of bel 085-1303530.

Vrijstelling

Alle relevante eerder  (en elders) verworven competenties (EVC’s) op minimaal havo-, mbo4- en hbo-niveau komen in principe in aanmerking voor vrijstelling. De vrijstelling wordt verleend door de examencommissie. Richt je verzoek met een volledig ingevuld aanvraagformulier aan studieadviseur en secretaris van de examencommissie en mail naar info@sdo-hogeschool.nl.

Bij sommige studies zijn standaard vrijstellingen vastgesteld. Je hoeft dan alleen van de eerder genoten opleiding de getuigschriften te overleggen. Je vindt specifieke informatie bij de desbetreffende opleiding. 
Daarnaast hebben wij bij een aantal sectoren al specifieke vrijstellingen opgesteld.

Kosten van een vrijstellingsonderzoek : € 295.
Bij inschrijving aan de opleiding worden deze kosten gekweten, of indien reeds voldaan, op het inschrijfgeld voor het eerste studiejaar in mindering gebracht.

Studiegidsen
Associate Degrees
Opleidingsprogramma’s met het Bachelor Degree
 1. Leiderschap
 2.  Strategie en Beleid
  1. Business Development
  2. Duurzame Ontwikkeling
  3. MVO
 3. Personeel en Organisatie (P&O)
 4. Communicatie & Besluitvorming
 5. Ontwikkeling
  1. Lerende organisatie
  2. Innoveren
  3. Veranderkunde
  4. Ondernemerschap
 6. Middelenmanagement:
  1. Finance & risicomanagement
  2. ICT & digital transformation
  3. Inkoopmanagement en ketenbeheer
 7. Procesmanagement
  1. Procesoptimalisatie: lean & kwaliteitsmanagement
  2. Marketing en klantgericht werken
 8. Bedrijfskundig onderzoek
Maatwerkprogramma’s

Relevant voor alle sectoren,
en met maatwerkprogramma’s voor:

 

 

 

 Ben je geïnteresseerd? Schrijf je nu in.

 Wil je meer informatie?