Studenten

Studeren bij SDO

Bij SDO Hogeschool studeer je op de manier die je zelf  kiest! Je kan zelfstandig je studie plannen, maar ook meedoen in een roostersysteem. Onze begeleiding zorgt voor een vlotte voortgang van je studie.
Alle eerder verworven competenties op HAVO-, MBO4- en HBO niveau kunnen in aanmerking komen voor vrijstellingen, waardoor je studie aanzienlijk verkort kan worden.

Bij SDO-Hogeschool voel je onmiddellijk de meerwaarde van je studie, door in adviesopdrachten je kennis direct toe te passen in je eigen werk!

Studeren in een voltijd-, deeltijd- of duale studie, is een investering die veel oplevert !

Onze beloften aan studenten

FLEXIBILITEIT
EFFECTIVITEIT
BEGELEIDING
 • Wij bieden blended learning
  Omdat wij flexibel, gevarieerd, kostenbewust, gedifferentieerd en up-to-date zijn. Online learning en interactief onderwijs maken het voor de student boeiend en (voor de werkgever) betaalbaar.
 • Je kunt direct starten.
  SDO ondersteunt diverse leerstijlen. Naast een modern kennisplein met online modulen biedt SDO geroosterde klassikale programma’s, en diverse vormen van e-coaching en peer-learning.
 • Maatwerk
  Door het tempo, de thema’s, de volgorde van de modules en leer/lesmethode aan te passen kunnen individuele leertrajecten worden samengesteld.
 • Het leren is afgestemd op de beroepspraktijk en de organisatorische context.
  Een dynamische interactie tussen leren en werken is het uitgangspunt. Studenten creëeren onmiddellijk meerwaarde met hun studie, door in adviesopdrachten hun kennis direct toe te passen in het eigen bedrijf!
 • Studenten worden opgeleid tot ‘future-proof professionals
  Personen die hun eigen kwaliteiten leren kennen, nieuwe kennis vergaren en leren toepassen. Eigentijdse vaardigheden staan centraal door onderzoeksgerichte en stimulerende didactiek.
 • Centrale visie op moderne bedrijfskunde.
  Alle modulen zijn gerelateerd aan de fasegewijze en context gerelateerde visie op bedrijfskunde waardoor er geen ‘losse vakken’ zijn, maar juist de samenhang betekenisvol wordt.
 • Toepassingsgericht onderzoek
  Inquiry based learning is een belangrijk onderdeel van de didactiek van SDO. Casus uit de (eigen) praktijk worden vanuit meerdere perspectieven belicht en van context voorzien, zodat samenhang duidelijk wordt, de content beter beklijft en leren betekenisvol wordt.

Wat alumni zeggen over SDO:

 • “Ik heb dingen geleerd die ik graag jaren eerder had willen weten.”

  Willem van M
  Ministerie van RWS
 •  “Voor wat ik afgelopen jaren geleerd heb zal ik de rest van mijn leven dankbaar zijn!”

  Nick B.
  Jumbo Supermarkten
 • “Een deeltijd bacheloropleiding is naast een drukke baan en een gezin behoorlijk pittig. Maar het was de investering dubbel en dwars waard. Ik heb veel kennis opgedaan, mensen leren kennen en natuurlijk mezelf getest en daardoor mijn plafond verhoogt.”

  Marc S.
  Momentive Performance Materials - Petrochemie
 • “Het kantelmoment in de opleiding voor mij was de introductie van moderne bedrijfskunde.”

  Jan P.
  VRBZO - Veiligheidsregio
Opbouw van de studie

De HBO-opleiding (Moderne) Bedrijfskunde is – in principe – een vierjarig programma die stapsgewijs en op maat doorlopen kan worden. Zo kun je alleen het eerste jaar doen, alleen specifieke modules volgen, of op basis van de door de Examencommissie van SDO Hogeschool verleende vrijstellingen, je studie afmaken.

Er zijn drie leerlijnen: de bedrijfskundig vakmanschap, de persoonlijke ontwikkeling en praktijkgericht onderzoek. Of grof geschetst: kennis (het hoofd), vaardigheden (het hart) en de praktijk (de handen). Het moet immers ‘kloppen’, ‘deugen’ en ‘uitvoerbaar’ zijn.

Als je het eerste jaar afrondt en formeel 60 EC/studiepunten hebt behaald ontvang je het propedeutisch getuigschrift van de bacheloropleiding HBO Bedrijfskunde.

Het HBO Associate Degree is een officieel erkend tweejarig HBO-diploma. Het biedt een interessante toegevoegde waarde, juist omdat je reeds na twee jaar al een erkend HBO-diploma behaalt. SDO Hogeschool biedt vijf geaccrediteerde Associate Degree programma’s.

Na het Associate Degree zijn er vele doorstroommogelijkheden van nog eens twee jaar, resulterend in een Bachelor Degree.

HBO à la carte: stel zelf je studieprogramma samen

De wendbaarheid waar veel organisaties op worden uitgedaagd wordt door SDO gefaciliteerd door meer ruimte te geven aan maatwerk. Zo kan de student zijn eigen ambities en/of de omstandigheden van diens organisatie als uitgangspunt kiezen voor de samenstelling van het leertraject.

Iedere studierichting biedt namelijk verplichte modules in de drie leerlijnen, thema-specifieke modules en keuze modules. Bovendien kunnen studenten ook zelf thema’s voorstellen die mits uitvoerbaar en aansluiten op het gewenste eindniveau, deel kunnen uitmaken van de opleiding.

Opleidingsadvies en vrijstellingen

Advies

Ben je geïnteresseerd in een persoonlijk en vrijblijvend opleidingsadvies? Neem contact op met de decaan, de opleidingsadviseur, Paulien Heeren, of bel 085-1303530.

Vrijstelling

Alle relevante eerder  (en elders) verworven competenties (EVC’s) op minimaal havo-, mbo4- en hbo-niveau komen in principe in aanmerking voor vrijstelling. De vrijstelling wordt verleend door de examencommissie. Richt je verzoek met een volledig ingevuld aanvraagformulier aan studieadviseur en secretaris van de examencommissie, Paulien Heeren.

download aanvraag formulier Vrijstelling>>

Bij sommige studies zijn standaard vrijstellingen vastgesteld. Je hoeft dan alleen van de eerder genoten opleiding de getuigschriften te overleggen. Je vindt specifieke informatie bij de desbetreffende opleiding.

Kosten van een vrijstellingsonderzoek : € 295.
Bij inschrijving aan de opleiding worden deze kosten gekweten, of indien reeds voldaan, op het inschrijfgeld voor het eerste studiejaar in mindering gebracht.

Programma's
Associate Degrees
Opleidingsprogramma’s met het Bachelor Degree
 1. (Moderne) Bedrijfskunde
 2. Veranderkunde
 3. Leiderschap
 4. Strategie en Business Development
 5. (Strategisch) Personeel en Organisatie (P&O)
 6. Communicatie
 7. Leren & Ontwikkelen
 8. Innovatie en ondernemerschap
 9. Middelenmanagement:
  1. Finance & risicomanagement
  2. ICT
  3. Vastgoed
  4. Inkoopmanagement en ketenbeheer
 10. Marketing en klantgericht werken
 11. Procesoptimalisatie, lean & kwaliteitsmanagement
 12. Data-analytics & performance management
 13. Bedrijfskundig onderzoek
 14. Duurzame Ontwikkeling
Sectoren