HBO-Bedrijfskunde-opleidingen

De HBO-opleiding (Moderne) Bedrijfskunde is – in principe – een vierjarig programma die stapsgewijs en op maat doorlopen kan worden. Zo kun je alleen het eerste jaar doen of alleen specifieke modules volgen, omdat de Examencommissie van SDO Hogeschool je vrijstelling verleent en daarmee erkenning geeft voor elders verworven kennis en vaardigheden. Als je het eerste jaar afrond en formeel 60 EC/studiepunten hebt behaald ontvang je het propedeutisch getuigschrift van de bacheloropleiding HBO Bedrijfskunde.

Onze partner SHEB biedt de voltijdse opleiding Moderne Bedrijfskunde aan. Deze start  in oktober 2020 in Amsterdam.

In samenwerking met derden biedt SDO Hogeschool ook specifieke modulen aan:

 • Personeelsplanning (via Dehora)
 • Leanmanagement (via VOAA, the improvement partner)
 • Kwaliteitmanagement (via Minard)
 • Duurzame inzetbaarheid (NIDI)

De eerstejaars colleges worden doorgaans in een rooster aangeboden, indien een leergroep kan worden samengesteld. Het is ook mogelijk tempo, onderwerpen, volgorde en leer/lesmethode aan te passen waardoor individuele leertrajecten kunnen worden samengesteld. Dergelijke leertrajecten worden ondersteund door (e)coaches, een online kennisplein en diverse vormen van leersupport.

Het eerste jaar biedt SDO in vijf ‘smaken’, de thema’s van de onderstaande Associate degree titels.
Nadat u de basisopleiding heeft afgerond, of de deelopleiding hebt aangevuld, kunt u doorstuderen om binnen wederom één jaar een Associate degree getuigschrift te behalen.

HBO Associate degree is een officieel erkend tweejarig HBO-diploma. Het biedt een interessante toegevoegde waarde, juist omdat u na twee jaar al een erkend HBO-diploma behaalt met de doorstroommogelijkheid naar HBO Bachelor in nog eens twee jaar.
Op basis van uw voorkeuren kan een vervolgprogramma worden samengesteld die aansluit op een van de vijf geaccrediteerde Associate degree programma’s van SDO Hogeschool:

Het vervolg is modulair, dat wil zeggen dat de student zelf zijn portfolio samenstelt uit de mogelijkheden die SDO aanbiedt. Studenten kunnen ook zelf thema’s voorstellen die mits ze uitvoerbaar blijken en aansluiten op het eindniveau, deel uitmaken van de opleiding.
Informeer bij SDO Hogeschool naar de meest recente roosters en opleidingsgidsen.

Opleidingsadvies

Ben je geïnteresseerd in een persoonlijk en vrijblijvend opleidingsadvies? Neem contact op de decaan, de opleidingsadviseur, Paulien Heeren, of bel 085-1303530.

Tariefstructuur

Tarieven
SDO Hogeschool heeft gekozen voor een eenvoudige tariefstructuur van 450 euro per module van 6 EC’s en een inschrijffee van 185 euro per jaar. Dit betekent dat een jaar studie slechts 4.685 euro kost.
Afwijkende regels zijn:

 • Modules met een afwijkend studiebelasting worden naar rato omgerekend;
 • Extra begeleiding voor coaching of extra contacturen op offerte basis;
 • Voor toegang tot het kennisplein is een abonnementsprijs voorzien. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor collectieve contracten.
 • Individuele modules kunnen ook gevolgd worden – zowel als incompany traject op offerte basis, of als individu. Hier gelden twee mogelijkheden: ingeschreven als extraneus (formeel ingeschreven = €950,-) of als toehoorder (€ 750,-).

De overheid wil werkenden en werkzoekenden, de individuele burger, stimuleren om zich te blijven scholen. Daarvoor zijn allerlei subsidieregels en aftrekmogelijkheden gecreëerd. Surf naar https://www.nrto.nl/subsidies/ voor een actueel overzicht.
Zo zal de overheid binnenkort de fiscale scholingsaftrek vervangen door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- tot € 2.000,- per persoon.

HBO à la carte: stel zelf uw leergang samen
De wendbaarheid waar veel organisaties op worden uitgedaagd wordt door SDO gefaciliteerd door meer ruimte te geven aan maatwerk. Zo kan de student zijn eigen ambities en/of de omstandigheden van diens organisatie als uitgangspunt kiezen voor de samenstelling van het leertraject.
Zodoende is het SDO à la carte ontwikkeld. U kiest zelf uw modules, en checkt de mogelijkheden of groepsonderwijs op dat moment wordt aangeboden. Het alternatief is online en coaching.
U kunt zo snel als mogelijk, waarbij de coaches ervoor zorgen dat u zich voldoende voorbereid en bekwaamd op de eindtoets, het uitvoeren en schrijven van een integraal adviesrapport. Als dit van voldoende niveau is en adequaat verdedigd dan ontvangt u het HBO Bachelor degree.

De volgende modules zijn beschikbaar voor het 3de en 4de jaar van de bacheloropleiding:

 • Leiderschap
 • Strategie
 • People management
 • Communicatie en Besluitvorming
 • (Retail) marketing
 • Veranderkunde (obv de Cubrix) strength based change
 • Performance analyse; proces- en kwaliteitsmanagement
 • Ethiek
 • Analyse en evaluatiemethoden
 • Statistiek en onderzoeksmethoden
 • Persoonlijk leerweg

En meer, ook op basis van eigen inbreng.

Download de studiegids de Bachelor bedrijfskunde.

Aanmelden en inschrijven

Schrijf je in of  maak of maak je interesse kenbaar via een berichtje aan info@sdo-hogeschool.nl.
Met het inschrijven start jouw ‘on boarding process’ bij SDO Hogeschool. Tevens wordt je automatisch aangemeld bij DUO, zodat daar je studieresultaten vermeld kunnen worden. In dit proces zul je onder meer je eerder verworven kwalificaties moeten melden, de handtekening van je werkgever overleggen en andere administratieve borgingen.

Programma’s

Programma’s zijn ontwikkeld voor generieke vraagstukken in specifieke sectoren. Deze programma’s kunnen ingebed cq gecombineerd met bovengenoemde opleidingen. De volgende thema’s zijn uitgewerkt tot een (incompany) programma.

Regieverpleegkunde
In samenwerking met Joost van Daalen (Kernzorg) die een succesvol regieverpleegkunde programma heeft ontwikkeld en toegepast in VUmc, heeft SDO dit programma ontwikkeld om de transformatie te ondersteunen van zorginstellingen om de mogelijkheden van regieverpleegkunde optimaal te kunnen benutten. Hier de brochure van de Ad-module.

Veiligheid en Organisatie
Dit programma is afgestemd op de uitdagingen van Veiligheidsregio’s. Na diverse fusies is de schaalgrootte enorm toegenomen en is thans aandacht nodig voor de kwaliteit en effectiviteit van de organisatie. Dit programma is in co-creatie ontwikkeld met de doelgroep en zowel de studiegids als de brochure kun je  downloaden.

Veiligheid 2030
Geïnitieerd door het winnend essay van Workmetrics organiseert SDO Hogeschool het daarop aansluitend programma – wederom in co-creatie met de markt. Hoe kunnen organisaties in de petrochemie aansluiten op de ambities om in 2030 de meest veilige petrochemie ter wereld te zijn.
Aan de hand van het Double Diamond Safety-model worden data-analyses verricht, geduid en toegelicht en is aandacht van de transformatieve veranderingen die in deze sector moeten gaan plaatsvinden. Dit programma is beschikbaar vanaf januari 2020.

OER
De onderwijs- en examenregeling van onze erkende opleidingen kunt u hier downloaden.

Klachten
Heeft u een klacht? U kunt via info@sdo-hogeschool.nl de klachtenprocedure ontvangen.