Studeren bij SDO

Studeren bij SDO is een lifetime event. Zeker als je een deeltijd- of duale studie volgt, dus naast je dagelijks werk en privé-situatie: het is een behoorlijke investering, maar levert ook veel op!

“Ik heb dingen geleerd die ik graag jaren eerder hadden willen weten.”
Willem van M. – Ministerie van RWS

 “Voor wat ik afgelopen jaren geleerd heb zal ik de rest van mijn leven dankbaar zijn!”
Nick B. – Jumbo Supermarkten

“Een deeltijd bacheloropleiding is naast een drukke baan en een gezin behoorlijk pittig. Maar het was de investering dubbel en dwars waard. Ik heb veel kennis opgedaan, mensen leren kennen en natuurlijk mezelf getest en daardoor mijn plafond verhoogt.”
Marc Schepers – Momentive Performance Materials (Petrochemie)

“Het kantelmoment in de opleiding voor mij was de introductie van moderne bedrijfskunde.”
Jan Pieters – VRBZO (Veiligheidsregio)

 

Onze beloften aan studenten

HBO Bacheloropleiding van SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde biedt de volgende kenmerken:

 • Wij bieden blended learning, omdat wij flexibel, gevarieerd, kostenbewust, gedifferentieerd en up-to-date zijn. Online learning en interactief onderwijs maken het voor de student boeiend en (voor de werkgever) betaalbaar.
 • Studenten kunnen direct starten. SDO ondersteunt diverse leerstijlen. Naast een modern kennisplein met online modulen biedt SDO geroosterde klassikale programma’s, en diverse vormen van e-coaching en peer-learning.
 • Maatwerk, door het tempo, de thema’s, de volgorde van de modules en leer/lesmethode aan te passen kunnen individuele leertrajecten worden samengesteld. 
 • Het leren is afgestemd op de beroepspraktijk en de organisatorische context. Een dynamische interactie tussen leren en werken is het uitgangspunt.
 • Studenten worden opgeleid tot ‘future-proof professionals, personen die hun eigen kwaliteiten leren kennen, nieuwe kennis vergaren en leren toepassen. Eigentijdse vaardigheden staan centraal door onderzoeksgerichte en stimulerende didactiek.
 • Praktijkgericht en toegepast onderzoek (Inquiry based learning) is een belangrijk onderdeel van de didactiek van SDO. Casus uit de (eigen) praktijk worden vanuit meerdere perspectieven belicht en van context voorzien, zodat samenhang duidelijk wordt, de content beter beklijft en leren betekenisvol wordt. (Geen losse vakken!)
 • Docenten faciliteren het leerproces.
  Wat hebben studenten nodig om voortgang te behouden in hun ontwikkeling?
  Met aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Zonder eigenaarschap geen voortgang.
 • Wij toetsen formatief en summatief.
  Om studenten te motiveren toetsen zij hun eigen leerproces. Met name in duale leertrajecten worden veel modulen afgerond met een adviesrapport waardoor de student direct toegevoegde waarde creëert voor diens werkgever.
 • Samenwerken en het leren van de content is een synchroon proces.
  Werken aan groepsprocessen ondersteunt de motivatie en de zingeving van de individuele studenten.
 • Leren is leuk.
  Autonoom en creatief leren en denken wordt ondersteund door bijvoorbeeld games, gamificatie, scenariogericht werken en het informele leren.
HBO-Bedrijfskunde-opleidingen

De HBO-opleiding (Moderne) Bedrijfskunde is – in principe – een vierjarig programma die stapsgewijs en op maat doorlopen kan worden. Zo kun je alleen het eerste jaar doen, alleen specifieke modules volgen, of op basis van de door de Examencommissie van SDO Hogeschool verleende vrijstellingen, je studie afmaken.

Als je het eerste jaar afrond en formeel 60 EC/studiepunten hebt behaald ontvang je het propedeutisch getuigschrift van de bacheloropleiding HBO Bedrijfskunde.

Het HBO Associate degree is een officieel erkend tweejarig HBO-diploma. Het biedt een interessante toegevoegde waarde, juist omdat je reeds na twee jaar al een erkend HBO-diploma behaalt. SDO Hogeschool biedt vijf geaccrediteerde Associate degree programma’s:

Er zijn vele doorstroommogelijkheden van nog eens twee jaar, resulterend in een Bachelor degree:

 1. (Moderne) Bedrijfskunde
 2. Veranderkunde
 3. Leiderschap
 4. Strategie en Business Development
 5. (Strategisch) Personeel en Organisatie (P&O)
 6. Leren & Ontwikkelen
 7. Finance & risicomanagement
 8. Marketing en klantgericht werken
 9. Procesoptimalisatie, lean & kwaliteitsmanagement
 10. Innovatie en ondernemerschap
 11. Data-analytics & performance management
 12. Bedrijfskundig onderzoek
 13. Duurzame Ontwikkeling

Sectorale aansluiting
De bovenstaande programma’s zijn bovendien toegesneden op specifieke sectoren, zoals Retail, Zorg, Veiligheidsregio’s en Petrochemie.

HBO à la carte: stel zelf je studieprogramma samen
De wendbaarheid waar veel organisaties op worden uitgedaagd wordt door SDO gefaciliteerd door meer ruimte te geven aan maatwerk. Zo kan de student zijn eigen ambities en/of de omstandigheden van diens organisatie als uitgangspunt kiezen voor de samenstelling van het leertraject.

Iedere studierichting biedt namelijk verplichte modules in de drie leerlijnen, thema-specifieke modules en keuze modules. Bovendien kunnen studenten ook zelf thema’s voorstellen die mits uitvoerbaar en aansluiten op het gewenste eindniveau, deel kunnen uitmaken van de opleiding.

Partners

SDO Hogeschool werkt samen met diverse partners.
Keytoe University biedt een voltijds programma aan in Maassluis. Hier verwachten we met name studenten die ondernemend zijn en verantwoording nemen voor hun eigen leerproces. Ze gaan namelijk zo snel mogelijk de praktijk in, waardoor het meer een deeltijd en duale studie wordt.

SHEB biedt ook een voltijdse opleiding Moderne Bedrijfskunde aan. Deze start  in oktober 2020 in Amsterdam.

In samenwerking met de volgende partners biedt SDO Hogeschool specifieke modulen aan:

 • Personeelsplanning (via Dehora)
 • Leanmanagement (via VOAA, the improvement partner)
 • Kwaliteitmanagement (via Minard)
 • Duurzame inzetbaarheid (NIDI)

 

Opleidingsadvies

Ben je geïnteresseerd in een persoonlijk en vrijblijvend opleidingsadvies? Neem contact op de decaan, de opleidingsadviseur, Paulien Heeren, of bel 085-1303530.

Tariefstructuur

Tarieven (duaal en deeltijd)
SDO Hogeschool heeft gekozen voor een eenvoudige tariefstructuur van 450 euro per module van 6 EC’s en een inschrijffee van 185 euro per jaar. Dit betekent dat een jaar studie slechts 4.685 euro kost.
Afwijkende regels zijn:

 • Modules met een afwijkend studiebelasting worden naar rato omgerekend;
 • Extra begeleiding voor coaching of extra contacturen op offerte basis;
 • Voor toegang tot het kennisplein is een abonnementsprijs voorzien. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor collectieve contracten.
 • Individuele modules kunnen ook gevolgd worden – zowel als incompany traject op offerte basis, of als individu. Hier gelden twee mogelijkheden: ingeschreven als extraneus (formeel ingeschreven = €950,-) of als toehoorder (€ 750,-).

De overheid wil werkenden en werkzoekenden, de individuele burger, stimuleren om zich te blijven scholen. Daarvoor zijn allerlei subsidieregels en aftrekmogelijkheden gecreëerd. Surf naar https://www.nrto.nl/subsidies/ voor een actueel overzicht.
Zo zal de overheid binnenkort de fiscale scholingsaftrek vervangen door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000,- tot € 2.000,- per persoon.

Aanmelden en inschrijven

Schrijf je in of  maak of maak je interesse kenbaar via een berichtje aan info@sdo-hogeschool.nl.
Met het inschrijven start jouw ‘on boarding process’ bij SDO Hogeschool. Tevens wordt je automatisch aangemeld bij DUO, zodat daar je studieresultaten vermeld kunnen worden. In dit proces zul je onder meer je eerder verworven kwalificaties moeten melden, de handtekening van je werkgever overleggen en andere administratieve borgingen.

OER
De onderwijs- en examenregeling van onze erkende opleidingen kunt u hier downloaden.

Klachten
Heeft u een klacht? U kunt via info@sdo-hogeschool.nl de klachtenprocedure ontvangen.