STAP-perikelen en persoonlijke ontwikkeling


Marcel van Marrewijk
Voorzitter/decaan SDO Hogeschool

Publicatiedatum: 18 september 2023

Andere links

STAP-perikelen en persoonlijke ontwikkeling

Afgelopen vrijdag ontving SDO Hogeschool een schrijven van het ministerie van SZW over de opleidingen van SDO die acceptabel zijn voor het STAP-budget. Van onze 43 opleidingen wezen zij er drie af – alle drie over persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke effectiviteit.

Het aanpassen van onze website is een kleine moeite en direct verwerkt, maar de gehanteerde argumentatie blijft als een oorwurm rondzingen in mijn brein.

Letterlijk schreven zij: “Omdat deze onderdelen niet gericht zijn op de versterking van de arbeidsmarktpositie, maar slechts voor de persoonlijke effectiviteit ontwikkeld zijn, passen deze onderdelen niet binnen het doel van de subsidie, zoals in artikel 3 van de regeling STAP is vastgelegd.”

Uiteraard zijn er criteria gekoppeld aan de subsidie en uiteraard behoor je opleidingen te toetsen aan deze normen. Vandaar dat we direct de mogelijkheid van toepassing van het STAP-budget voor deze opleidingen hebben weggehaald.

Toch is het eigenaardig, vooral dat “slechts voor de persoonlijke effectiviteit”. Persoonlijke ontwikkeling is binnen SDO Hogeschool een belangrijke leerlijn waarbij iedere module in deze leerlijn wel degelijk een ‘duidelijke afronding’ kent. In de toelichting gaf SZW dit als extra punt van kritiek. Naar onze missie en visie is persoonlijke ontwikkeling zelfs cruciaal, want stel je eens voor: een bedrijfskundige zonder geweten, zonder ethiek, zonder mededogen, zonder zingevend perspectief…dan ontstaan de dingen die dagelijks in de krant staan. Dikmakend voedsel produceren of verkopen; aanhoudende giflozingen; financieren van dure investeringen die niet doen wat fabrikanten beloven; het tegenwerken van klokkenluiders; achterhouden van informatie, lobbyen voor glyfosaat, et cetera. Kranten zijn dik met negatief nieuws en de lijst is lang, veel te lang.

Al in de vijftiger jaren merkte Peter Ducker op dat “One cannot hire a hand; the whole man always comes with it.” We zijn geen resources, maar mensen en het is van groot belang jezelf en die ander beter te doorgronden, om samen tot betere resultaten te komen. Dit is cruciaal voor leiderschap, communicatie, besluitvorming, planontwikkeling. Kortom, het is een noodzakelijk voorwaarde voor de effectiviteit van de professioneel bedrijfskundige.

Sterker nog, met nog steeds oplopende verzuimcijfers in kritische sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, hebben mensen veel aan persoonlijke ontwikkeling, om bijvoorbeeld meer zelfbewust te worden, balans te bewaren, leren omgaan met stress en complexiteit en het  omzeilen van persoonlijke valkuilen. Dit voorkomt veel spanning, verzuim en persoonlijke ellende. En voorkomt productiviteitsverlies.

Afgelopen periode is SDO door meerdere mensen benaderd die ‘tussen twee banen in zitten’. Sommige – zo bleek bij de intake – hebben krassen opgelopen, en zijn na een soms lange en moeilijk periode weer toe aan een baan. Ooit goed opgeleid, maar wat ze misten is vertrouwen: vertrouwen in zichzelf; of ze overeind kunnen blijven in een nog onbekende, complexe en competitieve omgeving; of ze zichzelf in een sollicitatieprocedure goed kunnen neerzetten zodat een optimale match voor beide partijen tot stand kan komen.

Ik moet ze nu bellen en vertellen dat ‘namens de minister is medegedeeld’ dat hun keuze om zich optimaal voor te bereiden op een nieuwe baan niet vergoed kan worden met hun stapbudget.

Afgelopen week heeft onze tweede jaarsgroep een retraite meegemaakt in een klooster waarin zij onder begeleiding van ervaren coaches mogen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Het traject heet ‘Purposeful Personal Leadership Journey’, een ontwikkelingsreis waarin zij hun persoonlijke leiderschapsvaardigheden aanscherpen, maar ook hun diepere levensdoel ontdekken. De meesten studenten benoemden deze dagen als een ‘ingrijpende levensgebeurtenis’: het bood hen een anker, een persoonlijk kompas, een eigen missie die houvast biedt bij volgende keuzes in hun privé en carrière.

Ik merk als decaan dat dergelijke ervaringen lang naijlen, en hen uitnodigt wat vaker stil te staan bij de thema’s die de retraite raakte. Vier jaar SDO bedrijfskunde leert je veel over leiderschap, veranderkunde, strategie en lean thinking, maar wat het onderwijs in Nederland nalaat is aandacht voor de mens zelf, en begeleiding op persoonlijke ontwikkeling.

In de toelicht vond het ministerie dat het betreffende ‘onderdeel geen duidelijke afronding bevat’. Sorry, maar dat is geheel onterecht. Ook onze modules in de leerlijn persoonlijke ontwikkelingen kennen leerdoelen, en we toetsen de verworven kennis, inzicht en vaardigheden, in het vertrouwen dat ze daar hun hele leven voordeel van hebben.

Het is te hopen dat STAP ook volgend jaar wordt voortgezet, met een beperkte set van aanbieders kan ik ook goed leven, maar dat een herbezinning komt op het belang van persoonlijke ontwikkeling.