2.06b Personeelsbeleid


AD06b HR/P&O
Secundaire processen
Professionele leerweg
3 ECts

2.06b Personeelsbeleid

Hoe zijn de processen van de ondersteunende structuren – de secundaire processen – georganiseerd?

Relevante vragen voor P&O: hoe is met name het personeelsmanagement, alle activiteiten die nodig zijn om voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te werven en te behouden of om overtollig personeel af te laten vloeien, georganiseerd?

De module gaat in op de ontwikkeling van het personeelsbeleid, en op de uitgangspunten van human resources management.
Aan de hand van de instroom, doorstroom en uitstroom worden de activiteiten van strategisch personeelsbeleid tegen het licht gehouden. Hierbij komen vele begrippen, methoden en theorieën uit het rijke repertoire van dit vak aan de orde. Wat gaat goed? Wat zijn de sterke punten? En waar zou de organisatie meer aandacht voor moeten hebben?