Sjoerd Hulstra

Sjoerd Hulstra

Lector Marketing en Consumentengedrag

Drs. Sjoerd A. Hulstra is bedrijfseconoom met specialisatie Commerciële Beleidsvorming. Al tijdens zijn studie aan de Erasmus Universiteit lag zijn interesse sterk bij resultaatgerichte marketing- en consumentenvraagstukken. Het in beweging krijgen en houden van (potentiële) klanten, patiënten, burgers en andere doelgroepen van organisaties is de rode draad in zijn carrière. Zijn visie op het vakgebied Marketing en Consumentengedrag kenmerkt zich door een focus op de psychologische kenmerken van (positieve) beïnvloeding.

Biografie

Sjoerd’s loopbaan startte in 1991 met diverse Direct Marketing functies. Dit vakgebied stond op dat moment in de kinderschoenen, tussen al het massamarketing en massacommunicatiegeweld van de jaren 80 en 90. Vanaf het allereerste begin lag zijn focus op het meetbaar krijgen van de marketing- en communicatie-inspanningen die organisaties verrichten. Het vakgebied van direct marketing heeft dit per definitie in zich.

In de loop van zijn carrière verschoof zijn specialisatie, hand in hand met de ontwikkeling van het vakgebied, naar loyaliteits- en bindingsvraagstukken. Binnen diverse grote organisaties heeft hij tot 2007 (marketing)managementfuncties bekleed. Vanaf begin 2008 heeft hij zijn eigen marketing adviesbureau. Vanuit dit bedrijfje begeleidt, ondersteunt en adviseert Sjoerd organisaties bij vraagstukken op het gebied van klantrelatiemanagement (CRM), customer experience, klantreizen en overige klantgerichte vraagstukken. In de loop van zijn carrière heeft hij een palet aan eigen modellen, ideeën, visies en ‘vragen’ ontwikkeld die helpen bij probleemanalyses en oplossingen waar organisaties mee geconfronteerd worden.

Als docent richt Sjoerd zich op het ‘openen van ogen’:

“Mijn focus in de colleges die ik geef ligt bij het ontwikkelen van het ‘zelf beoordelend vermogen’ van de studenten. Marketing en consumentengedrag kent minder dan andere vakken een ‘goed of fout’ denkkader. Door te focussen op het ontwikkelen van analysevaardigheden en het vinden van passende, en met name goed onderbouwde oplossingen, worden studenten gestimuleerd creativiteit en originaliteit te ontwikkelen”

Sjoerd studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studie volgde hij nog enkele verdiepende marketing- en managementopleidingen en volgde in 2002 een postdoctorale opleiding Customerbased Marketing Management aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tegenwoordig houdt Sjoerd zich naast zijn docentschap en marketingactiviteiten een flink deel van zijn tijd bezig met het verkopen van Italiaanse wijn. Van zijn grootste passies – mensen verwennen en ‘restaurantje spelen’, heeft hij deels zijn werk gemaakt. Via de webshop vinopronto.nl verkoopt hij wijn, organiseert hij proeverijen en shared dining-avonden en catert hij kleine partijen. In de spaarzame tijd die overblijft is Sjoerd op de tribune bij Ajax of op hun zeilboot te vinden. 

Education

  • Erasmus Universiteit Rotterdam - Bedrijfseconomie / Commerciële beleidsvorming
  • Rijksuniversiteit Groningen - postdoctorale opleiding: Customerbased Marketing Management