Dr. Pauline Voortman

Lector Cultuur en Gedrag

Pauline Voortman wordt geboeid door het optimaliseren van de combinatie tussen inhoudelijke professionele kennis en communicatieve en (zelf)reflectieve vaardigheden van mensen enerzijds en het inrichten van organisatorische processen anderzijds. De vraag is dan hoe organisatie deze afstemming zo inrichten dat mensen het juiste gedrag vertonen en hun talenten tot bloei kunnen brengen met goede resultaten tot gevolg.

Biografie

Pauline Voortman wordt geboeid door het optimaliseren van de combinatie tussen inhoudelijke professionele kennis en communicatieve en (zelf)reflectieve vaardigheden van mensen enerzijds en het inrichten van organisatorische processen anderzijds. De vraag is dan hoe organisatie deze afstemming zo inrichten dat mensen het juiste gedrag vertonen en hun talenten tot bloei kunnen brengen met goede resultaten tot gevolg.

Pauline heeft in 2004 dit onderwerp als wetenschappelijk onderzoeksgebied opgepakt waardoor zij zich ging verdiepen in het thema vertrouwen in organisaties. In 2012 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit, richtte zij haar eigen adviesbureau Trustworks op, gespecialiseerd in het werken aan vertrouwen in organisaties. De titel van haar proefschrift luidt ’Vertrouwen Werkt’

‘Vertrouwen als kompas, werken aan een cultuur van vertrouwen’ is haar tweede boek, dat eind 2019 verscheen. Dit boek is gericht op de praktijk en geeft leidinggevenden en professionals inzichten in hoe vertrouwen werkt en wat je zelf kunt doen om een cultuur van vertrouwen in je team of organisatie te bewerkstelligen. Eerst begrijpen wat vertrouwen in de kern is en pas daarna handelen. Pauline: ’Ik bied in mijn colleges, lezingen en workshops een combinatie van theoretische kennis en praktijkvoorbeelden en kan vanuit mijn trainerservaring goed overweg met interactieve werkvormen’. 

Werken aan vertrouwen gaat enerzijds over de ‘harde kant’ van organiseren: de juiste dingen doen, en anderzijds over de ‘zachte kant’: de dingen op de juiste manier doen, zodat iedereen ruimte en verbinding voelt om zodoende het beste in elkaar naar boven te halen. 

Pauline studeerde na haar gymnasiumdiploma rechten (kandidaats) en bedrijfskunde (Msc). Ze begon haar loopbaan in 1982 als beleidsmedewerker opleidingen bij de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (nu KVB). Vanaf 1983 tot 2000 werkte zij in de audiovisuele industrie in zowel Nederland als Italië (NOS, NOB, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Cinecittà International en het Europese Mediaprogramma). Opleiden en projectmanagement zijn in deze jaren kernactiviteiten geweest.
Deze ervaringen kwamen goed van pas toen zij in 2000 het trainersvak instapte via haar samenwerking met Bureau Zuidema.

Blogs in het SDO-netwerk