Onno Hamburger

Lector Leidinggeven aan duurzaam werkgeluk

Onno Hamburger is psycholoog en wordt als één van de werkgeluk pioniers van Nederland regelmatig geïnterviewd door kranten, tijdschriften, radio en TV over het thema duurzaam werkgeluk.

Biografie

In 2011 schreef hij (samen met Ad Bergsma) het boek “Gelukkig Werken”. In 2013 verscheen dit succesvolle boek ook in het Engels. De Gelukkig Werken trainingen en workshops werden de afgelopen jaren succesvol toegepast bij veel verschillende organisaties zowel in de profit als de non-profit sector. Eén van deze interventies werd in 2014 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgeroepen tot “best practice”.

Onno is hoofdopleider bij de Gelukkig Werken Academy. Via deze Academy zijn de afgelopen jaren meer dan 150 coaches en leidinggevenden opgeleid tot werkgelukcoach of Chief Happiness Officer.

Daarnaast verzorgd Onno opleidingen voor o.a. Intercoach (organisatie voor coaches binnen de Rijksoverheid) en bij de masterleergang “Rendement van Geluk” van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In juni 2020 verschijnt het Handboek Werkgeluk waarvoor hij samen met Ad Bergsma & Erwin Klappe de regie over voerde. In dit handboek worden alle recente inzichten rond werkgeluk op individueel, team en organisatieniveau bij elkaar gebracht in 1 handboek.

Duurzaam Werkgeluk

Medewerkers die gelukkiger zijn presteren ook beter. Zij verzuimen minder, werken beter samen, zijn innovatiever, meer betrokken bij hun werk en kunnen zichzelf beter leiden. Maar hoe kan je als leidinggevende, coach of bestuurder hier een positieve bijdrage aan leveren? Juist in deze Corona crisis is het van cruciaal belang dat leidinggevenden en coaches hun medewerkers hierbij duurzaam kunnen ondersteunen. Dat voorkomt verzuim en burn-out en ondersteunt mensen beter om te gaan met snelle veranderingen. Onderzoek van de afgelopen 20 jaar laat duidelijk zien wat je het beste kan doen en wat de valkuilen zijn die je beter kan vermijden.

Het doel van dit lectoraat is (deeltijd) studenten de juiste kennis, attitude en vaardigheden te bieden zodat zij vanuit hun rol als bestuurder, leidinggevende, coach of HR-professional zich optimaal kunnen inzetten voor een optimale werkbeleving. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van innovatieve (online) onderwijsvormen die het leren en ontwikkelen van (deeltijd) studenten optimaal ondersteunen.

Publicaties