Lars Doyer

Mr. Lars Doyer

Lector Moderne arbeidsverhoudingen en medezeggenschap

Lars Doyer is expert op het gebied van moderne, participatieve medezeggenschap en hoe dat past in de klassieke structuren van vakorganisaties en de (Wet op de) Ondernemingsraden.

Biography

Lars is gefascineerd door menselijke dynamiek en de kracht van verbinding. Hij werkt vol passie aan de ontwikkeling van organisaties en mensen, het liefste in en aan complexe multi-stakeholdervraagstukken waar transitie en transformatie aan de orde zijn. Hij is een expert in het faciliteren van mensen om vanuit verschillende perspectieven en belangen nieuwe aanpakken te laten co-creëren die effectief zijn, nu en in de toekomst.

Lars heeft een achtergrond in het arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen en duurzaam werkgeven. Hij is lid geweest van de UWV-ontslagcommissie Noord-Holland en was plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens. 

Lars heeft aan verander- en cocreatieprogramma’s meegebouwd en begeleid met vele organisaties zoals Ahold, ANWB, Bouwend Nederland, Bavaria, BumaStemra, DB Cargo NL, Enexis, FME, IUCN, KLM, KPN, NN, PMI, Shin-Etsu en ZeelandSeaports.

Lars is co-creator en hoofddocent van de executive leergang Strategisch HRM van Nyenrode Business School en eerder de leergang Strategisch HR & Change van AWVN en AOG Business School.

Publicaties

Lars Doyer is co-auteur van de boeken ‘De kunst van onderhandelen in duurzame relaties’ (herzien versie 2018, ook vertaald in het Engels, Vietnamees, Spaans, Mongools, Turks,  Indonesisch en Frans) en ‘Onderstromen in de polder’ (2014) en diverse artikelen over arbeidsverhoudingen, medezeggenschap en organisatieverandering.