Guido Stevens

Guido Stevens

Lector Digitale Transformatie

Drs. Guido Stevens combineert een bedrijfskundig perspectief met diepe technische expertise. Zijn publicatie “Systems of Intent – Digital Workplace Technology Roadmap” biedt een samenhangende visie op het
technisch faciliteren van dynamisch kennismanagement. Als oprichter van quaive realiseert hij die visie als software platform en helpt hij organisaties hun dynamisch vermogen te versterken.

Biografie

Guido Stevens is serieel ondernemer in open source web technologie. Hij kent de klappen van de zweep waar het gaat om agile teams, projectmanagement, interactie-ontwerp, software architectuur en technische implementaties.
Als technisch consultant heeft hij honderden bedrijven en organisaties ondersteund.

Lectoraat digitale transformatie

Alles wordt software. “Software is eating the world”, concludeerde Marc Andreessen in 2011 en dit is meer dan ooit actueel.

Banken zijn tegenwoordig geen administratieve organisaties met een IT afdeling, maar IT bedrijven met een bankvergunning. Het grootste hotelconcern ter wereld bezit geen hotels: AirBnB is een software platform. Het grootste taxibedrijf heeft zelf geen taxi’s: Uber, zelfde verhaal. En het blijft niet bij diensten. “The automotive industry is transitioning from hardware- to software-defined vehicles” (McKinsey).
De vierde industriële revolutie wint kracht in de maak- en procesindustrie met internet of things, cyber-physical systems en big data / machine learning.

Software transformeert elke sector. Alles wordt vloeibaar.
Opeengestapelde exponentiële versnellingen in rekenkracht en netwerkverbindingen veroorzaken diepgaande kwalitatieve veranderingen.
Mensen verwachten niets minder dan real-time, 24/7, gepersonaliseerde diensten en producten met het gebruiksgemak en de gelikte stijl van een iPhone app.

De respons die dit van bedrijven en organisaties vergt, gaat dieper dan het uitrollen van nieuwe technologie, het leuker maken van gebruikersinterfaces en het aanstellen van agile projectmanagers. Het businessmodel zelf, de kern van het toegevoegde waarde proces van organisaties, vraagt om optimalisatie en innovatie. Om flexibel en slagvaardig te opereren in een versnellende dynamiek, vereist afstemming in alle facetten van de bedrijfsvoering. Digitale transformatie als aandachtsveld raakt daarom aan alle onderdelen van de moderne bedrijfskunde.

Ervaringen

  • Universiteit Maastricht, economie en bedrijfskunde MBA
  • Certified SAFe 5 Scrum Master

Publications

  • Systems of Intent - Digital Workplace Technology Roadmap Exploring the future of knowledge work at the intersection of social and knowledge technologies.