Organisatie

Organisatie

Wij – van SDO Hogeschool – willen het beste uit organisaties en mensen halen. Of je nu deelneemt aan complete opleidingsprogramma’s of keuzevakken volgt, het is altijd direct relevant voor het functioneren op je werkplek. SDO biedt immers toegepast kennis en ervaring aan, die mits met goed gevolg afgelegd, officiële deelcertificaten en getuigschriften opleveren.

Organisatie

SDO stelt de leden van het bestuur, het management, de staf en de lectores aan u voor.
Het bestuur van de Stichting Deeltijd Opleidingen (SDO) bestaat uit de volgende leden:
Marcel van Marrewijk
Voorzitter en decaan

Jan Verkooijen
Secretaris en penningmeester

Jan Rouma
Lid

Nieuwe Voorzitter van Bestuur: Drs. Marcel van Marrewijk
De stappen volgden elkaar snel op: eerst docent, daarna lector en vanaf 1 juli 2018 is Marcel van Marrewijk bestuurder van Hogeschool SDO. Hij is formeel voorzitter, maar werkt als decaan aan de doorontwikkeling van alle opleidingen zodat deze beter aansluiten op de snel veranderende ontwikkelingen in de economie en de maatschappij.
Vanuit zijn visie als lector moderne bedrijfskunde bouwt hij aan een business school die de transformatie van werkenden tot adequaat functionerende professionals en ‘change agents’ ondersteunt. Hierdoor kunnen hun werkgevers de transformatie naar een toekomstbestendige organisatievorm effectiever tot stand brengen.

Linkedinprofiel
Kennismaken? Bel 085-1303530 of mail naar marcel@vanmarrewijk.nl

Management

Het management wordt gevormd door Marcel van Marrewijk (directeur), Jan Verkooijen (financiën), Berry Tanis en Raymond Brood (Commercie).

Staf en Examencommissie
Het hoofd van het stafbureau is Paulien Heeren. Zij faciliteert onder meer de Examencommissie, onder voorzitterschap van Ed Koster en vanaf 1 september 2019 Han Levink.

Lectoraat
De twee lectores van Hogeschool SDO geven invulling aan de meervoudige taakstelling van het lectoraat, door…

  • kennisontwikkeling, onder meer door onderzoek;
  • kenniscirculatie van en naar de praktijk;
  • professionalisering van docenten;
  • vertaling van kennisontwikkeling naar het curriculum.

Met ingang van 1 september 2017 is Marcel van Marrewijk benoemd tot lector moderne bedrijfskunde bij SDO Hogeschool.
De lector ontwikkelt het curriculum van moderne bedrijfskunde. Hij profileert dit kennisgebied in het werkveld dat in toenemende mate functioneert in een complexe omgeving.
De kennisontwikkeling vanuit het lectoraat wordt toegankelijk gemaakt in de verschillende, veelal innovatieve onderwijsvormen van SDO Hogeschool. De brede thematiek van het lectoraat moderne bedrijfskunde is gericht op een open samenwerking met diverse experts.

Met ingang van 1 oktober 2017 is Jan Rouma benoemd tot lector toegepast onderzoek bij SDO Hogeschool.
De lector ontwikkelt het curriculum van toegepast onderzoek en de daaraan gerelateerde onderzoeksmethoden. Door onderzoekstechnieken, vaardigheden en methoden in te passen in de praktijk van het oplossen en adviseren van bedrijfskundige problemen, krijgen de onderzoeksvaardigheden een plaats in het werk van alle dag.
De kennisontwikkeling op het gebied van onderzoeksvaardigheden is gericht op het praktisch inpassen van onderzoek in bedrijfskritische uitdagingen; kritisch onderzoeken en een kritische houding naar het eigen werk.