Opleiders

Accreditatie

SDO Hogeschool werkt samen met opleiders door hun opleidingen te certificeren met officiële studiepunten (European Credits, of EC’s) en aan te vullen tot complete studiejaren (60 EC’s) of afgeronde getuigschriften met de titels, Associate degree of Bachelor degree. Dit kunnen zowel ‘huisacademies’ zijn of commerciële opleidingsinstituten. De deelnemers ontvangen na een goed afgeronde opleiding een certificaat met het behaalde aantal punten en deze resultaten worden vermeld op DUO, het officiële orgaan van de overheid die alle gecertificeerde opleidingsresultaten registreert.

De consequentie is dat het kwaliteitssysteem dat SDO heeft ontwikkeld ter borging van haar HBO-accreditatie van toepassing is en door SDO wordt bewaakt.

Partners

Supporters

NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een kwaliteitszorgorganisatie die op deskundige en onafhankelijke wijze de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen borgt en die de kwaliteitscultuur binnen de hogeronderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Zij accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs.

Op voordracht van Hobeon heeft de NVAO SDO Hogeschool in 2018 geaccrediteerd, waardoor de bedrijfskunde-opleiding en vijf Associate degree programma’s in het register zijn opgenomen.

NRTO

SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde is aangesloten bij de NRTO. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle private hogescholen, particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.

Hogeschool SDO is gebonden aan de algemene voorwaarden en de gedragsregels zoals die door de NRTO zijn opgesteld.

CRBKO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs schrijft onderwijsinstellingen in die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

SDO Hogeschool is opgenomen in dit register en werk alleen met docenten die in het docentenregister staan.