Moderne bedrijfskunde in Veiligheidsregio’s

Programma

Een HBO-Bedrijfskunde programma in twee delen: een tweejarige Associate Degree-opleiding (AD) en nog eens twee jaar voor de Bachelorsopleiding Bedrijfskunde (Bachelor Business Administration), afgestemd en op maat gemaakt voor Veiligheidsregio’s.

Het programma is ontwikkeld voor professionals die kennis op HBO-niveau nodig hebben voor hun werk of persoonlijke ambities.

Om er een paar te noemen:

  • Het kan vereist zijn voor je carrièrepad, binnen of buiten de organisatie
  • Je kan de ambitie hebben je blijvend te ontwikkelen
  • Of je wil beter beslagen ten ijs komen om met minder moeite je werk beter te doen.

Vrijstellingen

Eerder verworven (HBO)-competenties kunnen rekenen op vrijstelling – ook die niet direct aan de bedrijfskunde gerelateerd zijn. Deze laatste kunnen ingebracht worden tot maximaal 40% van het aantal te behalen studiepunten.
Opleidingen gevolgd bij het IFV komen hiervoor in aanmerking: afhankelijk van gevolgde leergang(en) op officiersniveau kunnen tot maximaal 52 ec punten vrijgesteld worden.

Losse modules

Een student kan er ook voor kiezen om alleen afzonderlijke modules te volgen. Dit is handig als er op een specifiek kennisdomein een hiaat moet worden gevuld. Bij een succesvolle afronding van de toets verkrijgt de student studiepunten die recht geven op vrijstelling.

Resultaten

Na de opleiding kun je de complexiteit van jullie omgeving inschatten en weten hoe je hier het best op kunt reageren; welke structuur effectief aansluit; welke leiderschapsstijl het best past; welk type strategie en innovaties nodig zijn; en welke interventies de grootste impact zullen hebben.

Je bent kortom beter in staat beslissingen te nemen omdat je beter kunt omgaan met onzekere situaties.

Afhankelijk van waar je het zwaartepunt legt van je studie, ben je in staat

  • op strategisch niveau leiding te geven;
  • verschillende belangen tegen elkaar af te wegen;
  • op vele gebieden strategisch te adviseren;
  • op strategisch niveau adviesrapporten te schrijven;
  • de organisatie-inrichting te verbeteren;
  • bedrijfskundige onderzoeken op te zetten en uit te voeren.

 

 

Data Start mei 2019
Duur Vier jaar; of verkort in drie jaar
Toelatingseisen Ten minste Havo of MBO4, of op basis van toelatingstoets
Vrijstelling Afhankelijk van gevolgde leergang(en) op officiersniveau bij IFV (tot maximaal 52 ects punten). Andere ingebrachte EVC worden apart op verzoek beoordeeld.
Kosten € 4.500 per schooljaar, vrij van BTW.
Kosten EVC’s beoordeling € 250 [of gratis bij inschrijving]

 

 

Ben je bijna 20 jaar werkzaam in de repressieve dienst of ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van beslissingen die worden genomen in de organisatie? Wil je effectief bijdragen en invloed hebben op beslissingen? Wil je de organisatie helpen verbeteren en wellicht een stap zetten naar een daarbij horende functie? Dan is dit de studie die je opleidt om juist dat te doen.

Download de brochure>>

 

 Ben je geïnteresseerd, schrijf je dan in en begin aan je studie.