Begeleiding: leerproces

“Zonder eigenaarschap geen voortgang.”

Bij SDO zijn studenten geen nummers, maar mensen van vlees en bloed, met unieke ambities, talenten en valkuilen. Geef aan wat je nodig hebt, toon initiatief en pak je regie op de voortgang van je studie. Wij helpen je daarbij – uiteraard binnen de regels van het hoger onderwijs.

Wat hebben studenten nodig om voortgang te behouden in hun ontwikkeling?
Met aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en begeleiding op maat.”

We werken met persoonlijke studiebegeleiders, met verschillende vakdocenten en personal coaches. De afstand tot directie en bestuur is klein, dus ook hen kun je betrekken bij jouw studietraject.

Naast de persoonlijke supportstructuur biedt SDO een toegankelijk kennisplein en ook oefenmateriaal om je basisvaardigheden aan te scherpen, zoals spreken, redeneren, schrijven, rekenen, ordenen en digitale vaardigheden.