Flexibiliteit: maatwerk

“Door het tempo, de thema’s, de volgorde van de modules en leer/lesmethode aan te passen kunnen individuele leertrajecten worden samengesteld.”

Een breed menu aan keuzemogelijkheden
(à la cart)

De wendbaarheid waar veel organisaties op worden uitgedaagd wordt door SDO gefaciliteerd door meer ruimte te geven aan maatwerk. Zo kan de student zijn eigen ambities en/of de omstandigheden van diens organisatie als uitgangspunt kiezen voor de samenstelling van het leertraject.
Door middel van vrije keuzeruimte heeft de deelnemer de mogelijkheid om zich te specialiseren of verder te profileren.

Iedere studierichting biedt verplichte modules in de drie leerlijnen, thema-specifieke modules (major) en keuze modules (minors). Bovendien kunnen studenten ook zelf thema’s voor modulen voorstellen die mits uitvoerbaar en aansluiten op het gewenste eindniveau, deel uitmaken van de opleiding.