Flexibiliteit: blended learning

Blended learning

Opleidingen worden aangeboden in het blended learning-format, een combinatie van online en klassikaal leren.

E-learning – online leren
Studenten krijgen toegang tot het SDO-kennisplein – met daarin de ‘learning journeys’ ontwikkeld op basis van de technologie van aNewSpring. Deze omvat video’s, podcasts, tekstuele leerstof, webinars, casus-materiaal, oefenopgaven en quizvragen. Aan de hand van de online-memotrainer kun je de leerstof effectief toetsen. Dit scheelt de studenten veel tijd en wij zien waar extra aandacht nodig is. Bovendien zijn zo minder tentamens nodig.

Afhankelijk van de module is aanvullende literatuur verplicht gesteld.

Social learning – klassikaal onderwijs met interactieve werkvormen
In een (rooster)programma vinden regelmatig sociale contactmomenten plaats. Ten eerste klassikaal, waardoor de studenten aan de hand van interactieve werkvormen de opgedane kennis kunnen beoefenen in een veilige leeromgeving.

Er zijn ook mogelijkheden voor begeleid studeren op locatie.

Peer learning – samenleren
Verschillende opdrachten kunnen in teamverband worden uitgevoerd, waardoor samenwerken en samenleren wordt gestimuleerd.

(Online) Coaching
Naast het directe contact in de bijeenkomsten, al dan niet in een rooster geprogrammeerd, staat het SDO-netwerk van docenten en studiebegeleiders ter beschikking voor vragen en suggesties. Je bepaalt zelf de intensiteit en de vorm van de begeleiding.

Via het berichtensysteem op het leerplatform, of op afspraak via skype, zoom of telefoon, kun je je vragen stellen of sparren over oplossingsrichtingen en de voortgang van je onderzoek of beroepsproducten.

Praktijkbegeleiding

Studenten in de duale variant werken ook met een interne praktijkbegeleider, veelal leidinggevenden die zich ontfermen over de studiebegeleiding van hun collega’s. Hij of zij biedt ondersteuning bij de uitvoering van de praktijkopdrachten. Hiervoor wordt een overeenkomst opgemaakt.
Het is de praktijkbegeleider’s verantwoordelijkheid dat de activiteiten van de student zijn afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de werkgever.

Starten wanneer je wil

Door de digitale ondersteuning en coaching-at-request kunnen studenten ieder moment met hun opleiding starten en aansluiten bij groepsbijeenkomsten wanneer hen dat past.

Dit zeggen onze studenten

 • “Voor wat ik afgelopen jaren geleerd heb zal ik de rest van mijn leven dankbaar zijn!”

  Nick Bogaars
  Jumbo Supermarkten
 • “Een deeltijd bacheloropleiding is naast een drukke baan en een gezin behoorlijk pittig. Maar het was de investering dubbel en dwars waard. Ik heb veel kennis opgedaan, mensen leren kennen en natuurlijk mezelf getest en daardoor mijn plafond verhoogt.”

  Marc Schepers
  Momentive Performance Materials - Petrochemie
 • “Ik heb door mijn studie breder leren kijken naar de organisatie en zie nu meer verbanden dan voorheen. De theorielessen hebben mijn kennis verbreed en mijn afstudeeronderzoek heeft mij verder leren kijken dan ik op voorhand deed, waardoor mijn onderzoek van meer waarde is geworden voor mijzelf én voor mijn organisatie. Ik handel nu bewuster en neem beslissingen op basis van meer kennis en inzicht.”

  Dennis van Slooten
  Ploegcommandant Amersfoort bij Veiligheidsregio Utrecht
 • “Ik heb dingen geleerd die ik graag jaren eerder had willen weten.”

  Willem van Meeteren
  Ministerie van RWS
 • De impact van mijn onderzoek heeft mijzelf verrast en ben ik ook trots op.
  Vooraf heb ik niet beseft dat zoveel onbekende en onzichtbare factoren een rol spelen bij het inzetten van de brandweer.
  Door de studie ben ik uit mijn eigen structuur van denken gehaald waardoor andere feiten aan het licht komen.

  Jan Pieters
  Specialist Planvorming Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Ik vond de opleiding bij SDO hartstikke leuk! Het is ook heel anders als je al veel werkervaring hebt, want je kan je ervaringen delen en daarvan leren. Het was ook erg fijn, dat al mijn eerdere opleidingen tot veel vrijstellingen hebben geleid, waardoor ik veel sneller door mijn studie kon en mij nooit heb verveeld: alles wat ik te leren kreeg was nieuw.

  Ilona Oolthuis-Cuppers
  Postcommandant Brandweer Lichtenvoorde Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland / Co Managing Director bij CFBT-NL BV
 • Constant ontwikkelen is mijn motto en daarom ben ik in mijn 53e levensjaar nog begonnen met de opleiding Bachelor bedrijfskunde bij SDO. Ik heb vaak gedacht “dat had ik wel eerder willen weten” want dan had ik het toe kunnen passen in mijn werkzaamheden, maar ik kwam er ook achter, dat ik een aantal dingen al deed zonder te beseffen dat het een model was of er een naam aan gekoppeld was. Mijn studie heeft me enorm geholpen bij mijn carrière in veiligheid.

  Jack Kusters
  Adviseur Rijkswaterstaat

 Ben je geïnteresseerd? Schrijf je nu in.

 Wil je meer informatie?