Flexibiliteit: blended learning

Blended learning

Opleidingen worden aangeboden in het blended learning-format, een combinatie van online en klassikaal leren.

E-learning – online leren
Studenten krijgen toegang tot het SDO-kennisplein – met daarin de ‘learning journeys’ ontwikkeld op basis van de technologie van aNewSpring. Deze omvat video’s, podcasts, tekstuele leerstof, webinars, casus-materiaal, oefenopgaven en quizvragen. Aan de hand van de online-memotrainer kun je de leerstof effectief toetsen. Dit scheelt de studenten veel tijd en wij zien waar extra aandacht nodig is. Bovendien zijn zo minder tentamens nodig.

Afhankelijk van de module is aanvullende literatuur verplicht gesteld.

Social learning – klassikaal onderwijs met interactieve werkvormen
In een (rooster)programma vinden regelmatig sociale contactmomenten plaats. Ten eerste klassikaal, waardoor de studenten aan de hand van interactieve werkvormen de opgedane kennis kunnen beoefenen in een veilige leeromgeving.

Er zijn ook mogelijkheden voor begeleid studeren op locatie.

Peer learning – samenleren
Verschillende opdrachten kunnen in teamverband worden uitgevoerd, waardoor samenwerken en samenleren wordt gestimuleerd.

(Online) Coaching
Naast het directe contact in de bijeenkomsten, al dan niet in een rooster geprogrammeerd, staat het SDO-netwerk van docenten en studiebegeleiders ter beschikking voor vragen en suggesties. Je bepaalt zelf de intensiteit en de vorm van de begeleiding.

Via het berichtensysteem op het leerplatform, of op afspraak via skype, zoom of telefoon, kun je je vragen stellen of sparren over oplossingsrichtingen en de voortgang van je onderzoek of beroepsproducten.


Praktijkbegeleiding
Studenten in de duale variant werken ook met een interne praktijkbegeleider, veelal leidinggevenden die zich ontfermen over de studiebegeleiding van hun collega’s. Hij of zij biedt ondersteuning bij de uitvoering van de praktijkopdrachten. Hiervoor wordt een overeenkomst opgemaakt.
Het is de praktijkbegeleider’s verantwoordelijkheid dat de activiteiten van de student zijn afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de werkgever.

Starten wanneer je wil

Door de digitale ondersteuning en coaching-at-request kunnen studenten ieder moment met hun opleiding starten en aansluiten bij groepsbijeenkomsten wanneer hen dat past.