Effectiviteit: Beroepspraktijk en de organisatorische context

“Een dynamische interactie tussen leren en werken is het uitgangspunt.
Studenten creëren onmiddellijk meerwaarde met hun studie,
door in adviesopdrachten hun kennis direct toe te passen in het eigen bedrijf!”

Hoog rendement

SDO Hogeschool is primair gericht op werkenden met een ambitie zich als professional en als persoon verder te ontwikkelen. SDO biedt een degelijke en eigentijdse basis van bedrijfskundige kennis en vaardigheden en leert hen een kritische en onderzoekende houding.

Weinig investeringen renderen zo goed als het ontwikkelen van professionals die daardoor hun talent ontplooien, hun potentie beter benutten en meer toegewijd en bevlogen raken. Met het toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden vergroten zij hun effectiviteit en ondersteunen ze de resultaten van hun teams en organisaties. De opbrengst van afzonderlijke studies leveren dikwijls meer op dan de totale opleidingskosten van de student.

Competentiegericht

De opleiding bedrijfskunde is competentiegericht vormgegeven waarbij de beroepstaken dikwijls de eindtermen van de individuele modules zijn. Beroepstaken zijn betekenisvolle, essentiële taken die in al hun complexiteit in de beroepspraktijk worden uitgevoerd. In de loop van de opleiding gaat de aspirant bedrijfskundig professional meer en meer over de vereiste kennis, vaardigheden en houding beschikken waarmee hij effectief wordt. Wij hanteren hierbij de volgende definitie voor een competentie:

Competentie is het vermogen om verworven kennis, vaardigheden en houding zodanig in te zetten,
dat bij normaal functioneren de doelstellingen van een concrete functie gehaald worden.

Veel werkstukken en beroepsproducten hebben direct betrekking op cruciale facetten van hun organisaties.  Veel werkstukken en eindscripties – geschreven in de format van een adviesrapport – onderbouwen verbetervoorstellen en beschrijven verbetertrajecten die de onderneming een aantrekkelijke business case bieden.

Bovendien kan een werkgever aanzienlijke honoraria op consultancy besparen door hun studerende werknemers gerichte onderzoeksopdrachten te geven.

Bovendien leren studenten moderne en beproefde theorieën en instrumenten hanteren en toepassen in hun eigen werkomgeving. Het hanteren van dergelijke tools is onderdeel van de opleiding, en zijn veelal beschikbaar zonder extra kosten.

 

De kennis wordt geïntegreerd aangeboden en vaardigheden en houding worden geoefend,
waardoor ‘hoofd, hart en handen’ zich verbinden: kennis moet immers ‘kloppen’;
het moet ‘deugen’ en het moeten kunnen worden uitgevoerd!