Déhora Academy

Déhora Academy

Déhora begeleidt organisaties voor een optimale afstemming tussen mensen, middelen en tijd. Met strategische, tactische en operationele oplossingen dragen zij bij aan het optimaliseren van bedrijfsprocessen en -resultaten.

Déhora Academy biedt een HBO-leergang die SDO Hogeschool controleert, aanvult en certificeert. Deelnemers en werkgevers zijn dus verzekerd van een hoge kwaliteit van de opleidingen, waardoor de investering daadwerkelijk loont. Deelnemers geven aan dat de opleidingskosten binnen enkele maanden zijn terugverdiend, vaak al tijdens de studie.

Naast kwaliteitsborging ondersteunt SDO Hogeschool de studenten met het digitale Leerplein, studieadvies, studiebegeleiding en de examencommissie, die het HBO-niveau van de schriftelijke tentamens en examens bewaakt.

Door de samenwerking hebben deelnemers aan de opleidingen van Déhora ook eenvoudig toegang tot een hoogwaardig pakket van aanvullende en erkende opleidingen.
De voordelen zijn:

  • gratis studieadvies;
  • vergroting van de duurzame inzetbaarheid van deelnemers door het stapsgewijs behalen van erkende diploma’s;
  • flexibele opbouw van de opleidingen;
  • focus op de kernvragen in organisaties.

Link naar de HBO-Leergang Optimalisering Personele Inzet (OPI)