Daniel Kahneman

Daniel Kahneman

Daniel Kahneman is emeritus hoogleraar psychologie aan Princeton University en hoogleraar Public Affairs aan de Woodrow Wilson School of Public and International Affairs. Hij is de schrijver van het bekende “Thinking, Fast and Slow (Ons feilbare denken)”. Daniel Kahneman is een vooraanstaand onderzoeker in de besliskunde, waarin hij keer op keer aantoont hoe wij ons laten leiden door onze vooroordelen en vooringenomenheid bij gebrek aan kennis van de juiste informatie.

Zijn betekenis in de economie is zijn introductie van de feilbare menselijke psyche, die zich kenmerkt door een gebrekkig oordeelsvermogen in onzekere omstandigheden, en zijn weerlegging van het idee van de rationeel calculerende mens die in zijn eigen voordeel handelt.

Voor zijn baanbrekend onderzoek won hij in 2002 als eerste psycholoog de Nobelprijs voor de economie.