4.01 Proactief veiligheidsmanagementM01 Proactief Veiligheidsmanagement
Professionele leerweg
4 ECts

4.01 Proactief veiligheidsmanagement

Safety Leadership – het promotieonderzoek van SDO lector Veiligheidsmanagement en mede-bestuurder dr. Robert Jan de Boer – geeft inzicht hoe veiligheid proactief geborgd kan worden.

Aan de hand van een nieuwe visie op veiligheid, gaat module I onder meer in op lokale vindingrijkheid en het verbeteren van de naleving van regels, omdat we niet alleen van (bijna-)ongelukken kunnen leren.

Er is soms een wereld van verschil tussen hoe werk feitelijk wordt uitgevoerd en hoe het wordt voorgeschreven in regels en procedures. Onder druk van tegenstrijdige doelstellingen, soms met gebrek aan middelen en hulpmiddelen, en af en toe met hiaten in opleiding, kennis en ervaring, gebruiken mensen regels als een hulpmiddel om hun doelen te bereiken en zij kunnen die regels anders interpreteren dan is bedoeld.
Tegelijk ontbreekt fijnmazige kennis van het dagelijkse werk bij de opstellers van procedures en regels, en gaat men uit van (bijna) ideale omstandigheden.

We introduceren de Learning Review, een proces waarbij de uitvoerders van Eigenlijk Werk worden aangemoedigd om na te denken over de doelen, taken, hulpmiddelen en processen van het werk – om te onderzoeken wat de moeilijkheden en belemmeringen voor succes zijn en om na te gaan hoe het op andere manieren veiliger of beter kan. In tegenstelling tot meer traditionele onderzoeken gaat een Learning Review niet in eerste instantie uit van een voorgeschreven beeld van hoe het werk zou moeten worden gedaan (Ingebeeld Werk) en is het daarmee ook niet of minder normatief.

Module II  gaat onder meer in op micro-experimenten, het afglijden naar onveiligheid en het voorkomen daarvan door discussies over risico’s en het bouwen aan expertise, en de rol van de veiligheids- en kwaliteitsafdeling.