1.01 Persoonlijke effectiviteit


P01 – Persoonlijke leerweg
4 ECts

1.01 Persoonlijke effectiviteit

Het persoonlijk leerweg start met de module ‘Persoonlijke effectiviteit’ met daarin aandacht voor jouw persona en waardenprofiel, jouw leerstijl en planning. Ook jouw werkomgeving komt aan bod met daarin onder meer een 360 graden analyse naar jouw functioneren en het verbinden van persoonlijke en professionele ontwikkeling en het toepassen ervan in de praktijk.

Persoonlijk leiderschap en leiderschapsvaardigheden staan centraal in het bestuderen van de ‘Seven habits’ of highly effective people’ van Stephen Covey.
De studenten schrijven verschillende reflectieverslagen en de resultaten worden geëvalueerd met de begeleiders van deze leerlijn.