4.09 Methodologie van het praktijkgericht onderzoek



4.09 Methodologie van praktijkgericht onderzoek
Onderzoeksleerlijn
4 EC

4.09 Methodologie van het praktijkgericht onderzoek

De kwaliteit van beleidsbeslissing is afhankelijk van een correcte redenering gebaseerd op valide onderzoek en valide wetenschappelijk kennis. Tegelijkertijd is voor beleidsbeslissingen ook niet-wetenschappelijke kennis nodig: kennis van bijvoorbeeld wet- en regelgeving en van opinies voor het verkrijgen van draagvlak.
SDO Hogeschool hanteert een effectieve methode van praktijkgericht onderzoek, en daarin bespreken we de aanleiding, de probleemanalyse, de informatiebehoefte, hoe je goede onderzoeksvragen stelt, het kritisch lezen van wetenschappelijke en professionele literatuur, het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, het analyseren van data, statistiek en het trekken van conclusies.
Er is ook aandacht voor schrijf- en presentatievaardigheden.

De module eindigt met een onderzoeksvoorstel, als basis van hun eigen afstudeerproject.