1.02b Introductie Moderne Bedrijfskunde


P02b – Introductie moderne bedrijfskunde
Professionele leerweg
6 ECts

1.02b Introductie Moderne Bedrijfskunde

Een voorstelling van een fasegewijze structuur helpt om de toenemende complexiteit in ons tijdgewricht beter te begrijpen.

Een veranderend niveau van complexiteit impliceert dat ‘systemen’ substantieel veranderen. Dit geldt voor organisaties, maar ook voor de wetenschap zelf, zoals bedrijfskunde.

SDO’s favoriete definitie van de bedrijfskunde is:

“Bedrijfskunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de entiteit ‘organisatie’
in zijn economische, technologische, politiek/juridische en maatschappelijke context
en organisatorische situatie.”

Een organisatie of een bedrijf is een open systeem die zich evolutionair ontwikkelt. Dit impliceert de inclusie van tijd en context en daarmee zijn bedrijfskundige uitspraken over praktische vraagstukken altijd tijd- en contextgebonden, terwijl heel veel managementmodellen juist een ‘algemene toepasbaarheid’ suggereren.

Aan de hand van ons eigen leerplein introduceren we de diverse aspecten van de (moderne) bedrijfskunde.
De kennis wordt aan de hand van multiple choice vragen getentamineerd.