1.02a Introductie bedrijfskunde


P02a – Introductie bedrijfskunde
Professionele leerweg
6 ECts

1.02a Introductie bedrijfskunde

Inleiding in de verschillende domeinen van de bedrijfskunde, vanuit een integrale benadering van de organisatie als technisch, financieel-economisch, juridisch en sociaal systeem. Er speciale aandacht voor de effectiviteit van processen.

Het boek Bedrijfskunde Integraal van Thuis en Stuive wordt zelfstandig bestudeerd. De leerstof kan  worden beoefend aan de hand van toetsvragen en schriftelijk te beantwoorden taken.

De opgedane kennis wordt toegepast in een simulatiespel (serious game): The Management Challenge waarin groepen elkaar beconcurreren om de beste spelstrategie.