3.43 Besluitvorming vanuit een fasegewijs perspectief


B4.3 Besluitvorming
Professionele leerweg
6 ECts

3.43 Besluitvorming vanuit een fasegewijs perspectief

Strategieontwikkeling raakt direct aan communicatie en besluitvorming. De verschillende wijze waarop je dit kunt organiseren komen aan de orde en worden op effectiviteit en passende context beoordeeld.

Complexe ontwikkelingen dagen steeds meer organisaties uit hun verticale sturing te transformeren naar vormen van zelforganisatie en samensturing. In organisaties die zijn ingericht op macht en beheersing wordt top-down gecommuniceerd en wordt informatie van de werkvloer eerst geaggregeerd. Door het toenemend belang van afstemming met verschillende stakeholders vinden meer horizontale vormen van communicatie plaats en worden meer partijen betrokken in de besluitvorming. Hoe kun je dit werkbaar en effectief houden en gericht op de gemeenschappelijke doelstellingen?

De module start met een overzicht van de fasegewijze ontwikkeling van met name diverse besluitsvormingsmethoden, zodat we scherp de verschillen en de mogelijkheden zien van de verschillende wijze waarop besluiten tot stand kunnen komen.
In deze module is veel aandacht voor moderne vormen van besluitvorming, passend in het moderne paradigma van communicatieve zelfsturing, zoals het waarderend onderzoek (appreciative inquiry), sociocratie, deep democracy en holacracy.

Deze module is nog in ontwikkeling.