4.06 Just Culture & Accountability (rekenschap)4.06 Just Culture & Accountability
Professionele leerweg
4 EC

4.06 Just Culture & Accountability (rekenschap)

 In deze module richten we ons op het herstel van relaties die beschadigd zijn na een ongewenste gebeurtenis. Daarmee komen we tegemoet aan de behoeften van de directe slachtoffers, maar ook aan die van degenen die zich verantwoordelijk voelen voor het incident en van de organisatie in ruimere zin. Het is niet alleen gericht op de directe slachtoffers, maar berust ook op de erkenning door de beroepsbeoefenaars van de fysieke en reputatieschade die aan de organisatie is toegebracht, en op erkenning door het management van de pijn en het berouw die deze beroepsbeoefenaars ervaren.

Dit proces kost tijd en moeite, maar het is gebleken dat het de schuld vermindert, transparantie mogelijk maakt, motivatie verbetert en economische voordelen oplevert. De voordelen van herstelde relaties voor het leerproces zijn evident: de ervaring van wat er gebeurde bij het incident blijft behouden voor de organisatie en vaak zullen de betrokkenen helpen bij het verspreiden van de lessen. Er zijn tal van voorbeelden waarbij de directe slachtoffers van een ongewenste gebeurtenis liever worden gehoord dan een financiële schadevergoeding eisen. Herstel van de relaties na een ernstig incident is echter niet gemakkelijk en verschillende beperkingen kunnen dat in de weg staan.