4.03 Ontwikkelingen in veiligheidsmanagement4.03 Ontwikkelingen in safety-management
Professionele leerlijn
4 EC

4.03 Ontwikkelingen in veiligheidsmanagement

Om de huidige stand van zaken beter te begrijpen, is het noodzakelijk om te weten hoe het denken over veiligheid is geëvolueerd. In deze module behandelen we de ontwikkeling van het denken over veiligheid gedurende de laatste eeuw aan de hand van het boek

We plaatsen verschillende stromingen zoals de ‘New View’ of Safety, Safety II, Normal Accidents, HPO en Psychological Safety in hun context en bespreken de verschillen. Deelnemers kunnen de samenhang aangeven tussen Reason, Rasmussen, Hollnagel, Weick, Perrow en Vaughan, en hoe ze elkaar hebben beïnvloed.