3.61 Supply chainbeheer en ketensamenwerking


B6.1 Verdieping inkoopmanagement en Supply chainmanagement
Professionele leerweg
6 ECts

3.61 Supply chainbeheer en ketensamenwerking

Het inkopen van producten en diensten is een gespecialiseerd vakgebied. Het kent strategische, tactische en operationele facetten en een grote diversiteit van activiteiten, intern en extern.

De studenten schrijven in een beleidsnotitie de activiteiten van personeel- of inkoopmanagement en hanteren daarbij de begrippen, methoden en theorieën uit het rijke repertoire van het betreffende vakgebied. Wat gebeurt er waarom? Wat gaat goed? Wat zijn de sterke punten? En waar zou de organisatie meer aandacht voor moeten hebben?

Een supply chain heeft geen eigenaar. Alle bedrijven zijn zelfstandig en er zijn geen hiërarchische structuren. Het gaat om onafhankelijke partijen in de keten en dus komt het aan op stakeholdermanagement. De samenwerking richt zich op alle aspecten van de bedrijfsvoering, in het bijzonder op de informatieprocessen (orders, facturen, planning en dergelijke), de logistiek (zowel productielogistiek als fysieke distributielogistiek) en de marketing (zowel de marktbewerking als de marktontwikkeling).