3.47 Stakeholderdialoog


B.47 Stakeholderdialoog
Professionel leerweg
6 ECts

3.47 Stakeholderdialoog

Een stakeholderdialoog – een dialoog rondom een bepaald thema met stakeholders – kent vele voordelen: het verbetert de onderlinge samenwerking, er vindt kennisuitwisseling plaats en men reflecteert op ieders positie en bijdragen in het geheel.

In een veilige setting maken deelnemers hun wensen en verwachtingen makkelijker kenbaar. Tijdens een dialoog ligt de nadruk niet op wat een organisatie doet, maar hoe het gedaan wordt. Door de verbindende manier van het gesprek ontstaan er nieuwe inzichten, kaders en antwoorden rondom het gespreksthema. De dialoog creëert bij alle partijen draagvlak en een beter beeld van de complexe werkelijkheid.