3.32 Verdieping Modern Personeelsbeleid


B3.2. Professionele leerweg
Personeel & Organisatie
6 ECts

3.32 Verdieping Modern Personeelsbeleid

P&O behoort vanuit haar kennis en ervaring het optimaal inrichten van processen te ondersteunen door bijvoorbeeld de functies, rollen en verantwoordelijkheden te beschrijven de daaraan gerelateerde beloningen vast te stellen.
Daarmee komen we op het vakgebied van de sociotechniek, een bedrijfskundige stroming gericht op het verbeteren van het functioneren van mens en organisatie door aanpassing of herontwerp van werkprocessen en de organisatie van de techniek of diensten én van de menselijke arbeidstaken.

Het tweede thema is de Double Diamond, een integraal model waarin de individuele en collectieve verantwoordelijkheden verbonden zijn, waardoor duurzaam presteren – door wealth en health te balanceren – mogelijk wordt.

Het derde thema is organisatie-energie gebaseerd op het werk van prof. Heike Bruch.