3.24 MVO en duurzaam ondernemen


B2.4 Professionele leerweg
Strategie
6 ECts

3.24 MVO en duurzaam ondernemen

Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen, Goed Nabuurschap en Duurzaam Ondernemen zijn reacties op de verantwoordelijkheid van iedere organisatie om zich constructief in diens omgeving te gedragen en rekenschap te geven voor diens (negatieve) impact. Krachtig verwoord door Feike Sybesma, vml CEO van DSM: “Hoe kun je jezelf of je organisatie succesvol noemen, in een wereld die faalt.”

De studenten maken een scriptie op basis van literatuuronderzoek, waarbij zij in de oriëntatiefase een MVO-manager interviewen. Vervolgens analyseren zij het beleid van de eigen organisatie en komen met goed onderbouwde aanbevelingen.