2.08 Ondernemerschap


AD08 Professionele leerweg
6 ECts

2.08 Ondernemerschap

Voor deze module ontwikkelen studenten een (fictief) ondernemersplan op. Alle facetten van ideevorming, externe oriëntatie, business canvas, planontwikkeling, financiële haalbaarheid en implementatiestrategie komen hierbij aan de orde.

Het boek van Sabine Kerkmeijer-van der Peijl en Natalie van Zeeland – “Van idee naar start-up – Een praktisch stappenplan naar product-marktfit” helpt je van een businessidee naar een product (of dienst) dat inspeelt op de behoeften van de klant en tegelijk levensvatbaar is. Je leert onderzoeken waar de klant tegenaan loopt, aansluiten bij wat hij (anders) wil, je idee te onderbouwen en te testen in de markt. Concrete (duurzame) voorbeelden, tools & templates en tips & trics helpen bij de uitwerking van elke stap. Het stappenplan is gebaseerd op toonaangevende literatuur over onder andere Lean Startup, Design Thinking, Business Model Generatie en Customer Development.