2.06a Recht


 

AD06a Recht voor bedrijfskundigen
Professionele leerweg
3 ECts

2.06a Recht

Publieke organisaties en private bedrijven zijn ingebed in een rechtssysteem, waardoor zij te maken krijgen met diverse juridische aspecten.
In deze module ‘Recht voor bedrijfskundigen’ worden de basisprincipes van het relevante gedeelte van het recht geïntroduceerd. Wat omvat het recht, wie  zijn de subjecten van het recht, wat zijn de rechtsbronnen en hoe is het recht opgebouwd.