2.12 Finance


Businessman planting trees for money while examining financial accounting documents, money saving ideas and future investment.

 

AD12 – Professionele leerweg
5 ECts

2.12 Finance

Het boek “Bedrijfseconomie voor het hbo” (Van Balen & Verolme) geeft een heldere inleiding in de vakgebieden bedrijfseconomie en financieel management. In deze module komen de onderneming, de kostenvraagstukken, de financiering, de verslaggeving en de financiële analyse aan de orde.

Ook krijgt het onderscheid tussen opbrengsten en kosten enerzijds en ontvangsten en uitgaven anderzijds volop aandacht. De winst-en-verliesrekening, het kasstroomoverzicht en het vermogensverloop, de begin- en de eindbalans; alles vormt samen één geheel.