2.01 True purpose


AD01 – Persoonlijke Leerweg
4 ECTs

2.01 True purpose

De student neemt deel aan de “Heroes’ Journey”, gefaciliteerd door sr. coaches van de RedZebra Group en ervaart uiteindelijk diens (aangescherpte) persoonlijke missie (true purpose), die een richtlijn vormt voor diens verdere ontwikkeling als mens en professional.
Dit inzicht is het resultaat van een driedaags proces tijdens een retraite. De kosten voor catering en verblijf zijn extra.

Ter ondersteuning biedt het leerplein de dialogische werkpraktijken van appreciative inquiry, gebaseerd op de positieve psychologie,
en het werk van Tim Kelly (2009) True Purpose.