1.10 Eindopdracht Propedeuse


P20 Integraal eindwerkstuk
Onderzoek
10 ECts

1.10 Eindopdracht Propedeuse

Ter afronding van het eerste jaar bedrijfskunde toont de student aan dat hij de opgedane kennis en inzichten kan toepassen op een bedrijfskritisch thema in diens werkomgeving. De schriftelijke weergave en de mondelinge verdediging gelden als het propedeutisch examen en is daarmee onderdeel van de Associate Degree-opleiding.

Het thema betreft een onderzoek naar de kwaliteiten van je organisatie; een analyse naar de sterke en zwakke punten van de organisatie en naar diens kansen en bedreigingen. De student schrijft een adviesrapport, met daarin de belangrijkste aanbevelingen voor verbetering, voor de leiding van de organisatie over de stand van zaken, gebaseerd op een externe en een interne oriëntatie op de meest relevante processen.