1.08 Performance management


P08 Performance management
Professionele leerweg
6 ECts

1.08 Performance management

Performance management omvat alle activiteiten die ervoor zorgen dat doelen op effectieve en efficiënte wijze worden behaald. Het implementeren van strategische doelstellingen richt zich op de prestaties van de gehele organisatie, op dat van afdelingen, productieprocessen en op de handelingen van medewerkers.

Performance management is gericht op het implementeren en evalueren van strategische doelstellingen en legt een relatie tussen het gewenste resultaat van de organisatie en de benodigde aanpak, gedrag, cultuur en de individuele bereidheid om dat resultaat te behalen.
Tegelijk wordt performance management – of policy deployment – ook in het fasegewijze perspectief van de Cubrix gebracht.