1.05 Onderzoek en advies


P05 Onderzoek en advies
6 ECts

1.05 Onderzoek en advies

Het verbeteren of aanpassen van bedrijfsprocessen  vergt kritisch, analytisch en synthetisch vermogen, én een methodische aanpak om van een hulpvraag uit te komen op een gedegen advies en oplossing. Het kunnen problematiseren en analyseren van een bedrijfskundig vraagstuk om een oplossingsstrategie te ontwikkelen, is een bedrijfskundige beroepsvaardigheid die in alle jaargangen aandacht krijgt. Deze vraagstukken kunnen (bedrijfskritische) situaties zijn, maar ook te verwezenlijken ambities.

Naast deze analysevaardigheid is onderzoeksvaardigheid nodig om relevante informatie van voldoende kwaliteit te verzamelen, waarmee de bedrijfskundige analyse compleet wordt gemaakt. Op deze complete analyse kunnen adviezen worden gebaseerd.

Het (advies)project proces verloopt in een aantal fases:

  1. het definiëren van de aanleiding, het doel en de adviesvraag
  2. het ontwikkelen van een adequate probleemstelling, informatiebehoefte en onderzoeksvragen
  3. het opzetten en uitvoeren van onderzoek
  4. het opstellen van adviezen.

De andere modules reiken je de bedrijfskundige kennis en inzicht aan die je met name inzet bij het ontwikkelen van een adequate probleemstelling, vooralsnog op operationeel niveau. De module gaat ook in op onderzoekstechnieken over het verzamelen en verwerken van data.

Het resultaat van onderzoek moet gecommuniceerd worden in een heldere presentatie, en vaker nog in een beleidsnota of adviesrapport. Dit betekent dat deze module ook aandacht geeft aan de vorm, schrijfstijl en schrijfvaardigheid om een helder adviesrapport te schrijven. Een onderdeel daarvan is de presentatie van resultaten in een onderzoeksverslag en hoe je de resultaten kan verwerken tot relevante informatie.