M3-3

Leiderschap I

SDO Hogeschool > Leiderschap I > Leiderschap I
Course ID
M3-3
Instructor
Marcel van Marrewijk
Method
Blended
Niveau
Bachelor

Opm. – alleen beschikbaar indien dit thema geen onderdeel was van ASd-programma

Leidinggeven
Leidinggeven aan jezelf, een team of een hele organisatie vergt inzicht, houding en vaardigheden. Inzicht in de aard van de uitdaging en kennis van de situatie. Als je die mist is de kans op een adequate interventie gering. SDO bouwt voort op de fasegewijze en waardengedreven benadering die in de voorgaande module is geïntroduceerd. Dit benadrukt de rol van omgevingscomplexiteit en de keuze van de leiderschapsstijl die daar het best op aansluit. Voorts wordt de rol en verantwoordelijkheid van leiderschap geanalyseerd in het bredere verband.
Een verfijning van deze inzichten biedt het boek van prof. Ron Meyer en Ronald Meijers – Leadership agility (2018). Zij introduceren een breed repertoire van leiderschapsstijlen die inspelen op de situationele diversiteit in organisaties.

Daarnaast spelen jouw vaardigheden, professionele houding en persoonlijke kenmerken een rol. De eerste kun je trainen en kenmerken kun je inzetten of compenseren. Deze thema’s spelen een rol in je persoonlijk leerwegtraject.

Deze module wordt getoetst door middel van een schriftelijke reflectie op je persoonlijke leiderschapsvaardigheden en een analyse van de meest geschikte leiderschapsstijl in verschillende contexten en situaties. In het essay moet je ook aantonen dat je inzicht hebt op de manier waarop je op een effectieve en resultaatgerichte manier leiding kunt geven aan medewerkers, door doelen te formuleren, middelen te faciliteren, de voortgang te bewaken en het samenwerken in de organisatie te bevorderen.