Begeleiding: samenwerken en leren 

“Werken aan groepsprocessen ondersteunt
de motivatie en de zingeving van de individuele studenten.”

 

Leerfilosofie

SDO Hogeschool biedt flexibele leertrajecten waarbij het principes van bijvoorbeeld student centered learning, Leven Lang Ontwikkelen en het 70:20:10 leermodel uitgangspunten zijn.

Hierdoor is het leren afgestemd op de behoeften van het individu en de organisatie waar men werkzaam is.

Studielast

Voor werkenden is het zeer relevant te weten hoeveel extra tijd het studeren vergt. Nu is dat voor de een anders dan voor de ander, maar er valt – officieel – het volgde van te zeggen:

Er zijn drie soorten studielast die bepalen wat de totale studiebelasting en studieduur is, namelijk de nominale studielast, de feitelijke studielast en de geprogrammeerde studielast.

Nominale studielast
De complete bacheloropleiding volgens de WHW heeft een nominale studielast van 240 studiepunten. De nominale studielast van de opleiding van één studiejaar bedraagt derhalve 60 studiepunten. Een studiepunt of EC’s = European Credits omvat een studiebelasting van 28 uur studeren. De nominale studieduur is derhalve 60 * 28 = 1.680 uur!

Feitelijke studielast
De feitelijke studielast en studieduur vallen voor werkenden anders uit. Deelnemers aan een deeltijdse of duale opleiding hebben namelijk te maken met het concurrency-beginsel. Dit betekent dat de werksituatie een belangrijk onderdeel vormt van het leerproces. Omgekeerd betekent het ook dat de student zijn opleiding meteen in praktijk kan brengen. Daarom moeten studenten die een duaal leertraject volgen werkzaam zijn in een voor de opleiding relevante werkomgeving, waarin dus ook de praktijkopdrachten worden uitgevoerd.
Dit betekent dat de feitelijke studielast aanzienlijk minder is dan de nominale studielast.

Geprogrammeerde studielast
De studiebelasting kan worden onderbouwd door een berekening die gebaseerd is op de te bestuderen literatuur, het deelnemen aan contactdagen, de zelfstudie, het uitvoeren van opdrachten, het maken van tentamens en door praktijkleren. Dit zijn de EC-scores per module.