Management in de Zorg

Regieverpleegkunde

Joost van Daalen (Kernzorg) heeft een succesvol regieverpleegkunde programma ontwikkeld en toegepast in VUmc. In samenwerking met SDO ondersteunt Joost de transformatie van zorginstellingen om de mogelijkheden van regieverpleegkunde optimaal te kunnen benutten.

HBO Associate degree (Ad) Management in de Zorg

Doel van de opleiding
De zorg is volop in beweging. In de zorg is het altijd “zorgen voor” geweest en de komende jaren zal een transitie gemaakt worden naar “zorgen dat”. Het managen van de zorg wordt steeds belangrijker. Dit vergt een andere bestuursfilosofie, leiderschapsstijl en werkprocessen. De huidige deelnemers in de zorg kunnen daar extra ondersteuning in gebruiken. Onze tweejarige HBO-opleiding Ad Management in de Zorg geeft daar goede handvatten voor.
De opzet van opleiding SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde biedt een modulair functiegerichte opleiding die voor afzonderlijke zorginstellingen op maat samengesteld en aangepast kan worden. Wij bieden deze opleiding dan ook incompany aan. Kenmerkend voor deze opleiding is de persoonlijke leerweg die als een rode draad door de hele opleiding heen loopt en de student stap voor stap begeleidt in zijn/haar ontwikkeling. Naast de professionele ontwikkeling neemt daardoor ook de persoonlijke effectiviteit toe. Deze opleiding is modulair opgebouwd. U hoeft alleen dié modules te volgen die voor u van toegevoegde waarde zijn. Er gaat zodoende geen tijd verloren aan “onnodige” kennis. Afhankelijk van de volgorde en afronding kan deze opleiding leiden tot het officiële hbo-propedeuse getuigschrift of het Associate degree (Ad) getuigschrift. Respectievelijk twee en vier semesters.

Het boek “Succesvol organiseren in de Zorg- theorie en praktijk van de Koplopers” van Marcel van Marrewijk vormt het uitgangspunt voor de opleiding, naast diverse aanvullende papers, kennisplein, boeken etc.

Elke semester bestaat uit vier modules en tien contactmomenten. Het is mogelijk een of meerdere modules nauwkeurig af te stemmen op de uitdagingen van uw organisatie. Bovendien kunnen uw experts als docenten betrokken worden in de opleiding, uiteraard binnen de kwaliteitsnormen van SDO Hogeschool. Dit maakt onze aanpak uniek en zal het commitment van uw deelnemers sterk positief beïnvloeden. De opleiding De opleidingen van de SDO Hogeschool gaan uit van de praktijk als basis. De deelnemers voeren de opdrachten in de praktijk uit want daar ligt het belangrijkste leercomponent. Als werkgever dient u hier de mogelijkheden en praktijkbegeleiding voor te bieden.

 

Module Uitdaging
Visie en bestuursfilosofie Ontwikkelen van een duurzame strategie
Organisatiestructuur Zelforganiserende teams of top-down?
Bedrijfseconomie Hoe creëer je financiële onafhankelijkheid?
Lean  zorgprocessen Hoe richt je samen werkprocessen zo efficiënt mogelijk in?
Projectmanagement Effectief en op tijd tot resultaten komen
Communicatie Balans tussen inspraak en effectiviteit
Persoonlijk leiderschap Hoe ontwikkel je passende leiderschapsstijl
Human relations Fasegerichte ontwikkeling van people management
Ondernemer in de zorg Innoveren, netwerken, klantgerichte dienstverlening
Ketensamenwerking en marktwerking Hoe bereik je synergie door partnersamenwerking
Marketing Ken je markt en ga ermee aan de slag
Actieve leider Sta aan het roer, beslis, neem initiatief en geef rekenschap
Verbinder van mensen Neem mensen mee in je denkproces en aanpak
Regisseur van veranderingen Neem het voortouw, behoud ‘grip’ en creëer impact
Veiligheid, kwaliteit en arbo Up to date blijven bij veranderende regelgeving
Ethiek en duurzaamheid Zorg voor transparantie: van binnen naar buiten en v.v.

 

 

Incompany
De thematiek van de opleiding wordt afgestemd op de ambities van de organisatie. Desgewenst kunnen ervaringsdeskundigen van de instelling als docenten worden ingezet. De incompany trajecten kunnen op elk moment van start gaan in geheel Nederland.

Studiebelasting per semester
Ieder semester telt 10 dagdelen contactonderwijs. Daarnaast moet je rekenen op ca. 8 tot 12 uur per week aan zaken als overleg met praktijkbegeleiders, zelfstudie, uitvoeren opdrachten e.d. Toelatingseisen MBO-4, HAVO, VWO of hoger. Eventueel kunnen deelnemers die niet voldoen aan de toelatingseis vanaf 21 jaar een toelatingstoets volgen.

Kosten Het collegegeld bedraagt € 2.245 per semester van 30 studiepunten, incl. kernboek. Bij incompany trajecten vanaf 10 deelnemers kunnen aparte afspraken gemaakt worden. Als u een gedeelte van de lessen zelf wilt verzorgen vindt hiervoor een verrekening plaats.

Meer informatie
In deze folder kunnen wij slechts een summiere indruk van de opleiding geven. Voor meer informatie , bel 085 130 3530 / 085 130 3531 Of email info@sdo-hogeschool.nl