3.35 Organiseren van Marketing en SalesB3.5 Organiseren van marketing en Sales
Professionele leerweg
Marketing en commerciële beleidsvorming
6 ECts

3.35 Organiseren van Marketing en Sales

Tot voor kort was de hoogst haalbare status van marketing een plaats voor de CMO in de bestuurskamer en een marketingafdeling met eigen verantwoordelijkheid voor merkbeleid en communicatie. Dit is echter nauwelijks geschikt voor het huidige tijdgewricht.
De klacht is nu dat marketing te hyperig is, te veel tactisch blijft, enkel gericht is op de korte termijn en ook te weinig accountable en daarmee irrelevant voor of onbegrepen in de boardroom. Het staat ook te ver af van de medewerkers op de werkvloer, die echter wel veel meer klantcontact hebben dan de marketeer.
Kortom, ook marketing en sales ontkomen niet aan de transformaties die nu de economie een ander aanzien geven.

De studenten bestuderen het gedachtegoed van Rob Beltman (2016) De marketingorganisatie van de toekomst en analyseren de marketingpraktijken in de eigen organisatie. Zij schrijven een advies voor de directie welke verbeterstappen aan de orde zijn.